Søk på nettsiden

Standardavtaler

Energi Norges standardavtaler er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge (tidligere EBL) og Forbrukerombudet.

Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere (husholdning/hytter ).

Standardavtalene av 2007 avløser tidligere standardavtaler av 2002. Behovet for oppdaterte avtaler ble i første rekke utløst av nye bestemmelser i forbrukerkjøpsloven, annen forbrukerlovgivning og endringer i en rekke forskrifter gitt av bl.a. NVE og Justervesenet.
 

Standardavtalene består av tre enkeltavtaler:

 • Kraftavtalen
  Regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandører.
   
 • Nettleieavtalen
  Regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.
   
 • Tilknytningsavtalen
  Regulerer forholdet mellom eieren av den elektriske installasjonen som skal eller er knyttet til nettet og nettselskapet.


 

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?