Søk på nettsiden

Vedtak

Her finner du sammendrag og vedtak på avsluttede saker behandlet i nemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av nemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Sakene er fordelt på følgende kategorier:

  • Avtaleinngåelser, leverandørskifte, garantiavtaler, bestemmelser om prisvarsling
  • Måling og målefeil, strømforbruk, jordfeil, strømregning, avregning, etterberegning og etterfakturering, forbruksprofil, stipulering, ventetariff
  • Stenging, stansing, åpningsgebyr, inkasso
  • Ansvarsforhold, strømbrudd, spenningsfeil, jordfeil, skade på elektrisk utstyr, feilsøking i eget nett
  • Tilknytningsavgift, anleggsbidrag. Fremføring av lavspenningsnett, jordkabel/luftstrekk, trefelling og kvisting

 

 

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?