Søk på nettsiden
 • Telinet Energi AS - Rettskraftig dom foreligger: Klagesaker vedrørende bindingstid og bruddgebyr

  Saken var opprinnelig brakt inn av Forbrukerombudet for Markedsrådet som vedtok å forby Telinet Energi AS å bruke visse vilkår i sin standardkontrakt for levering av produktet ”Spot med prisgaranti”. Vilkårene gjaldt primært bestemmelsen om at kunden må betale kr 900 for brudd på bindingstiden som var ett år.

  03.05.2012
 • Telinet Energi AS anket dom

  Telinet Energi AS anket mandag 13. desember 2010 dommen i saken mellom Telinet Energi AS og Staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om gyldigheten av Markedsrådets vedtak. Saken var opprinnelig brakt inn for Markedsrådet av Forbrukerombudet. Markedsrådet vedtok å forby Telinet å bruke enkelte vilkår i sin standardkontrakt for levering av produktet ”Spot med prisgaranti”. I hovedsak gjaldt vilkåret bindingstid på ett år med bruddgebyr på kr. 900,-. Telinet saksøkte Staten men tapte i Oslo tingrett 5. november. Telinet har nå valgt å anke dommen inn for lagmannsretten.

  20.12.2010
 • Dom i Telinetsaken

  Oslo tingrett avsa 5. november dom i sak mellom Telinet Energi AS og Staten ved Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet. Formelt sett gjaldt saken gyldigheten av et vedtak, hjemlet i Markedsføringsloven, fattet i Markedsrådet 27. januar i år.

  18.11.2010
 • Klager på Telinet Energi AS vedrørende bindingstid og uttredelsesgebyr

  Telinet Energi AS har i sin kontrakt vilkår om ett års bindingstid og uttredelsesgebyr i bindingstiden på kr 900,-.

  10.08.2010
 • Klager på Vitel

  Elklagenemnda hadde møte 26.04.10 og kom frem til en Generell uttalelse vedrørende henvendelser fra misfornøyde kunder hos Vitel AS.

  30.04.2010

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?