Søk på nettsiden

Vil du klage?

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektronisk energi. Avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles også. Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Også andre kunder, herunder sameiere og borettslag, som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Elklagenemnemnda behandler ikke:

 • klager som gjelder rene prisspørsmål og salgstariffer
 • klager på selskap som formidler strømavtaler mellom forbrukerkunder og energiselskap.
 • spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.
 • klager fra næringsdrivende.

Eksempler på klagesaker:

 • forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt
 • gjennomføring av leverandørbytter
 • spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
 • fakturering av nettleie
 • spørsmål om leveringsplikt
 • stenging
 • ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
 • tilknytningsavgift til strømnettet
 • anleggsbidrag
 • fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer

Er du i tvil om din tvist kan behandles, ta kontakt med nemnda.

Slik klager du
Før en klagesak tas til behandling skal klageren ha forsøkt å løse saken direkte med motparten. Saken kan ellers avvises.

Dersom du vil klage, bør du først reklamere skriftlig overfor energiselskapet. Hvis dere ikke kommer til enighet, eller hvis du ikke får svar innen rimelig tid, kan du bringe saken inn for Elklagenemndas sekretariat. Du trenger ikke noe eget skjema, men du må per post eller e-post skrive og redegjøre for klagen. Oppgi hvem som er parter i saken, hva kravet er og en begrunnelse for klagen du sender inn. Klagen bør sendes innen rimelig tid etter at du har mottatt endelig svar på din reklamasjon. Legg ved kopi av de dokumentene som har betydning for saken.

 

Ofte stilte spørsmål:

Vi har samlet svar på spørsmål som ofte stilles til Elklagenemnda her.

Energibarometer 4. kvartal 2008 med spørsmål om Elklagenemnda, se svarene her.

 

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?