Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

989 resultater

Type artikkel
Velg område
989 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 06-183 Klage vedrørende strømbrudd – Krav om erstatning

  Klager krevde erstatning for en ødelagt router og en bærbar PC med kr 9.654,- etter strømbrudd.

 2. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 06-163 Klage vedrørende ustabile strømleveranser – Krav om erstatning av ødelagt elektrisk utstyr

  Saken gjaldt utstabile strømleveranser til bolig og krav om erstatning for ødelagt elektrisk utstyr med kr 58.604,-.

 3. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 06-144 Klage vedrørende jordfeil – Krav om dekning av merkostnader

  Saken gjaldt dekning av kostnader i egen installasjon i forbindelse med jordfeil hos nabo.

 4. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 06-143 Klage vedrørende kvaliteten på strømforsyningen - Krav om erstatning

  Klager hadde fulgt opp krav knyttet til nytt anlegg og installert jordfeilbryter.

 5. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 06-104 Klage vedrørende skade etter overspenning på lavspentnettet – Krav om erstatning

  Saken gjaldt ansvar etter overspenning på lavspentnettet forårsaket av lyn.

 6. Vedtak

  Sak: 15-040 Klage vedrørende informasjon om leveringsplikt – Krav om økonomisk kompensasjon – Sør Aurdal Energi AS

  Saken gjaldt om energiselskapet hadde gitt tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt. Klager krevde økonomisk kompensasjon med inntil kr 10 000 fordi han hadde vært på ventetariff / leveringsplikt fra han kjøpte hytte i 2005. Han viste til at han i andre halvdel av 2013 mottok et brev fra SAE om at han sto på leveringsplikt. Han undret seg over at han ikke var blitt orientert om konsekvensene av dette tidligere. Sør Aurdal Energi AS hevdet klager var tilsendt informasjon ved avtaleinngåelse, gjennom tariffinformasjon, på faktura, i periodiske vedlegg og på særutsendinger. Nemnda la til grunn at energiselskapet hadde informert klager om konsekvensene av å motta kraft på leveringsplikt, om enn ikke i tilstrekkelig grad iht. NVE. Nemnda anbefalte enstemmig at klager burde kompenseres skjønnsmessig med kr 2 500.

 7. Vedtak, Stenging / gjenåpning av strøm

  Sak: 10-671 Klage vedrørende avregning, stenging og erstatning – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt avregning, stenging og erstatning for fryseboks og matvarer. Klagers krav ble avvist av innklagede som mente oversendelse til inkasso, stengeprosedyrer og rutiner var korrekt. Innklagede fremsatte et forlikstilbud. Nemnda kunne ikke se at det var noe feil med innklagedes krav eller at stenging var urettmessig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold. Nemnda anbefalte klager å ta imot forlikstilbudet.