Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

989 resultater

Type artikkel
Velg område
989 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nemndsavtalen

  Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Som en følge av godkjenningsloven og tilhørende forskrift som har ikrafttredelse 1. juli 2016, har partene inngått ny avtale og vedtekter. KS Bedrift har som tidligere tiltrådt avtalen. Elklagenemnda ble godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016.

 2. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 16-030 Klage vedrørende luftstrekk over eiendom

  Saken gjaldt uenighet om planlagt luftstrekk over eiendom. Klager krevde at planlagt luftstrekk over eiendom ikke ble gjennomført. Klager hevdet at det fantes andre gunstige alternativer som ville medføre mindre ulempe for klager, samt strøm til naboeiendommen. Haugaland Kraft Nett har fremlagt to alternative løsninger og mente at den ene løsningen var den mest hensiktsmessige ut i fra et rasjonelt og økonomisk perspektiv. Flertallet la til grunn at tilknytningsavtalen § 3-4 ikke i seg selv gir hjemmel til å etablere nettanlegg på en grunneiers eiendom for strømforsyning til en annen eiendom, i situasjoner der grunneieren nekter å samtykke til dette. Under dissens ble klager gitt medhold.

 3. Vil du klage? Her får du hjelp

  Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektronisk energi. Avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles også. Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi.

 4. Årsmeldinger for Elklagenemnda

  Årsmeldingene inneholder sammendrag av nemndas saker 2002 - 2015, og statistikk over antall klager, kategorisering av klagene og oversikt over i hvilken grad klager gis medhold.