Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

66 resultater

Type artikkel
Velg område
66 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-207 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet. Klager hevdet at han ble lurt av selgeren til NorgesEnergi AS og at NorgesEnergi AS ikke har overholdt inngått avtale. NorgesEnergi AS beklaget at klager følte seg lurt og anførte at det er klagers ansvar å vite om han har en avtaleperiode pågående hos en annen strømleverandør. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at klager kan gå i fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

 2. Sak: 18-158 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager viste til at hun hadde en avtale om fast lavpris per måned og mente at selskapet måtte forholde seg til det som var avtalt. Trondheim Kraft AS viste til at klager har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt ett jevnt beløp per måned, beløpene settes ut i fra forventet årsforbruk. Trondheim Kraft AS viste til at beløpet ble oppjustert, da årsforbruket endret seg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 16-146 Klage vedrørende inngåelse av avtale – fakturagebyr –Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om papirfakturagebyr for manglende eFaktura og manglende AvtaleGiro. Klager avviste papirfakturagebyrene og krevde innbetalte gebyrer refundert. Klager reagerte på at hun ikke var blitt informert om gebyrene ved avtaleinngåelse. Klager hevdet gebyrene var ugyldige i henhold til avtaleloven § 36. Fortum Markets AS påpekte at klager ved bestilling hadde mulighet til å lese avtalevilkårene. Fortum Markets AS hevdet at fakturagebyrene ikke var lovstridige og opprettholdt sitt krav. Nemnda er kommet til at avtalevilkårene ikke er urimelige. Nemnda mener at Fortum Markets AS burde gitt tydeligere informasjon om avtalevilkårene forut for avtaleinngåelse. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Sak: 16-126 Klage vedrørende tilleggsbetaling – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tilleggsbetaling av feilutbetalt beløp. Klager avviste å tilbakebetale kreditert beløp. Klager påpekte at det er Fjordkraft AS sin internkontroll av avlesninger som var det sentrale. Klager mente at Fjordkraft AS burde tatt høyde for defekt måler før de utbetalte en sum som var ekstremt høy i forhold til perioden den be beregnet for. Klager hevdet det var kraftleverandøren sitt ansvar å sjekke at deres utstyr fungerer og å sette enhver faktura i sammenheng. Fjordkraft AS viste til at det er netteier som bestemmer hva som skal faktureres. Fjordkraft AS påpekte at det er nettselskapet som har ansvar for å samle inn målerverdier. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 16-025 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til utstedt bekreftelsesmelding og hevdet at avtalen gjaldt et produkt på kr. 299 i måneden. Klager hevdet at det ikke var mottatt mer informasjon, heller ikke angrerettskjema. Oslo Kraft AS viste til at informasjon om forbruk og pris ble forespeilet både i utstedt bekreftelsesmelding, samt i vilkårene henvist til i bekreftelsesmelding. Oslo Kraft AS hevdet at utestående beløp gjaldt klagers reelle forbruk basert på produktet ved avtaleinngåelse. Nemnda har kommet til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av at kraftleverandøren ikke har dokumentert i tilstrekkelig grad at angreskjema er utlevert klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Sak: 16-272 Klage vedrørende avtale og bruddgebyr – Norgesenergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager viste til at ved kjøp av mobiltelefon, ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager viste til angrerettloven og hevdet at han benyttet seg av angreretten innen angrefristen. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 16-252 Klage vedrørende fjernavlesningsmåler – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler. Klager krevde utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler refundert. Klager mente at nettselskapet var ansvarlig for sine disposisjoner når de medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være borkastet/feilaktig. Hallingdal Kraftnett AS viste til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht. tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 16-233 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse. Klager avviste fakturert krav, og ba om at faktura ble motregnet i depositumet. Klager sa at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevdet at depositumet var lovstridig og måtte opphøre. Midt-Telemark Energi AS opplyste at depositumet står som sikkerhet frem til et eventuelt sluttoppgjør. Midt-Telemark Energi AS viste til betalingshistorikken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.