Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-031 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste faktura for perioden 02.01.20 til 01.02.20. Klager hevdet at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelsen. Klager anførte at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. Klager avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS anførte at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund. Hafslund Strøm AS anførte at det kun var fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 19-368 Klage vedrørende avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krever dette tilbakebetalt. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke har forholdt seg til avtalens prisgaranti eller avtalen som ble inngått. Klager hevdet også at det ble opplyst i salgssamtalen at prisgarantien gjaldt per måned, og ikke per år slik som selskapet hevder. Klager anførte også at det ikke er redegjort for hvilke andre priser hos kraftleverandører som ble lagt til grunn ved vurdering av prisgarantien. NorgesEnergi AS anførte at saken består av en misforståelse av salgssamtalen, ved at garantien for avtalen utregnes årlig, og ikke månedlig. NorgesEnergi AS påpekte at klager muntlig har bekreftet avtalen via salgssamtalen, samt at all nødvendig informasjon om vilkår ved avtalen ble tilsendt klager per e-post etter samtalen. NorgesEnergi AS hevdet at det er fakturert med riktig pris i henhold til produktet Topp 10 Garanti og gjeldende avtalevilkår, og avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 4. Sak: 19-354 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at Hafslund Strøm AS skulle stå for kostnadene ved omgjøringen fra fellesmålt anlegg til individuelle, timesmålte målere. Klager viste til at det ble inngått en avtale om levering av fellesmåling, kraft og administrative tjenester mellom klager og Hafslund Strøm AS den 19.05.05, og at kun den administrative delen av avtalen ble overført til Techem Norge AS den 07.10.11. Hafslund Strøm AS anførte at de ikke er riktig rettssubjekt for kravet og avviste saken. Hafslund Strøm AS anførte at ved transportavtalen ble alle forpliktelsene etter avtalen transportert til Techem Norge AS med samtykke fra klager ved signering av avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-803 Klage vedrørende avtale – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at da det ble tilbudt strømavtalen Skredderstrøm ble det opplyst at dette var en spotprisavtale og at han ville motta et tilbud om passende strømavtale etter en måned. Klager hevdet at det ble fakturert uten at det var inngått en avtale. Hafslund Strøm AS viste til at klager fikk oppstart gjennom en prøveperiode med strømavtalen Skredderstrøm. Prøveperioden påløper i en måned med et formål om å kartlegge kundens forbruk, og deretter anbefale en passende strømavtale. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke var blitt gjort feil i saken. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-766 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalegebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Rauma Energi AS anførte at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder. Rauma Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om utgifter til leveringspliktig strøm. Klager krevde at Agva Kraft AS betalte utgifter til leveringspliktig strøm. Klager anførte at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalt betingelser, og at dette påkostet henne 3 måneder med leveringspliktig strøm. Agva Kraft AS anførte at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva Kraft AS beklaget at klager ikke fikk oppstart og opplyste at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-395 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde utgifter fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Klager anførte at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling. Lyse Energisalg AS hevdet at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Lyse Energisalg AS påpekte at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet. Lyse Energisalg AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 19-716 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at inngått avtale var ugyldig og ønsket å heve avtalen. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet. Klager anførte at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret. Klager anfører også at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva. Meløy Energi AS hevdet at klager har fått korrekt opplysning om pris. Meløy Energi AS viste til bekreftelsesepost og påpekte at det fremgår tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. Meløy Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 19-756 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matchet prisen og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager anførte at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Klager viste til avtalevilkårene og påpekte at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager anførte at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. Lærdal Energi AS har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.