Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

841 resultater

Type artikkel
Velg område
841 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-279 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har fått noen påminnelse om måleravlesning. Klager mente at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. TrønderEnergi Nett AS viste til at det følger av alle deres fakturaer at avregningsperioden og målerstander bør kontrolleres og at det er viktig å lese av måleren for å få en korrekt faktura. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet 25 % av merforbruket som ikke er foreldet. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-252 Klage vedrørende etterfakturering etter målerbytte - Hammerfest Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter målerbytte. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han jevnlig mottok SMS om at målerstanden var avlest og antok derfor at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager fant det urimelig at han skal bli etterfakturert for 7 år. Hammerfest Energi AS opprettholdt sitt krav. Hammerfest Energi AS viste til at det var sendt ut påminnelse om måleravlesning per SMS ved hver avlesningsperiode. Hammerfest Energi AS viste til fakturaene før målerbyttet og påpekte at det fremgår at forbruket var stipulert. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 03.05.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-187 Klage vedrørende fakturert forbruk - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren. Lyse Elnett AS påpekte at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse Elnett AS viste til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-024 Klage vedrørende fakturering - Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at nettselskapet hadde endret nettleien uten varsel i 2016 og 2017, og krevde at selskapet pålegges å endre rutiner for varsling av prisøkning. Klager krevde også at han ble fakturert etter tidligere gjeldende tariff frem til 11.02.17. Klager reagerte på at Vesterålskraft nett AS økte nettleien ved to anledninger uten noen form for varsel om nettleieøkning. Vesterålskraft Nett AS viste til at de annonserer endringer i nettleien på selskapets nettside. Vesterålskraft Nett AS avviste krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-011 Klage vedrørende fakturering - Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at selskapet ikke har varslet i god tid om økning av månedlig innbetaling. Trondheim Kraft AS viste til at klager i deler av perioden har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Trondheim Kraft AS viste til at de startet med gjennomfakturering. Dette medførte økning i det jevne månedlige beløpet kunden skulle betale til kraftleverandør, fordi det nå også skulle dekke nettleie. Trondheim Kraft AS opprettholdt kravet sitt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-075 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være kr. 2 500 rimeligere enn avtalen han hadde i LOS AS. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har ikke GNP Energy AS sannsynliggjort at opplysningsplikten er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-065 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav og avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at hun ble tilbudt en annen strømavtale enn den som ble inngått. Klager påpekte at samfakturering var en forutsetning for å inngå avtalen. GNP Energy AS viste til salgsverifiseringen og bekreftelses-SMS og hevdet at salget var gjort i henhold til deres retningslinjer. GNP Energy AS hevdet at inngått avtale var gyldig og opprettholdt sitt krav. Nemnda kom til at klager kan gå fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr og at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til ordinære spotprisavtalevilkår. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-609 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det var en forutsetning for å inngå avtalen at han fikk nettleie og kraft på en faktura. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til transkripsjon av telefonsamtalen ved avtaleinngåelse og påpekte at det fremkommer at klager ble informert om at alt vil komme på en faktura når det er klart i hans område. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-566 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr - GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det i telefonsamtalen ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde i LOS AS. Klager viste til en prissammenligning. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at salgsverifiseringen og bekreftelsesmeldingen var i henhold til deres avtalevilkår og retningslinjer. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten i angrerettloven er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-531 Klage vedrørende inngåelse av avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke har fått den strømavtalen han ble tilbudt. Klager hevdet at angrerettloven ikke var oppfylt. GNP Energy AS viste til at klager mottok all informasjon om avtalen ved bekreftelses-SMS og påpekte at det var en lenke til avtalevilkår. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Etter nemndas syn har GNP Energy AS ikke sannsynliggjort at opplysningsplikten forut for avtaleinngåelse er oppfylt. Klager ble enstemmig gitt medhold.