Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1076 resultater

Type artikkel
Velg område
1076 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-341 Klage vedrørende stenging – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om stenging og stengegrunnlag. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager anførte at hun ikke har mottatt stengevarsel eller annet per post. Klager viste til at hun har fått brev fra Kredinor via Digipost, men stilte spørsmål ved at de ikke har kontaktet henne per telefon før stengingen. Klager hevdet at alle tidligere krav ble oppgjort ved innbetaling av stengegrunnlag i 2018. Klager hevdet også at hun har et tilgodebeløp hos nettselskapet fra desember 2015. Klager anførte at utestående beløp ikke kan være korrekt og pekte på at hun har betalt fakturaene fortløpende etter første stenging. Agder Energi Nett AS anførte at kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt postadresse, og når de oppgir seg som mottaker av Digipost, er de ansvarlige for å sjekke denne. Agder Energi Nett AS hevdet at klager har fått nok informasjon om de utestående beløpene. Agder Energi Nett AS hevdet at det er informert tilstrekkelig til klager om at hun må kontakte Kredinor for den fulle oversikten over utestående krav. Agder Energi Nett AS hevdet at det er stengt på korrekt grunnlag. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 19-612 Klage vedrørende tilbakebetaling – BKK Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det har vært en feil ved måleren siden han flyttet inn i boligen i 1991 og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at en sammenligning av deres forbruk med naboens forbruk er relevant. Klager viste til registrert forbruk etter målerbytte og hevdet at dette forbruket kan danne grunnlag for en beregning av hva det reelle forbruket har vært i de tidligere år. BKK Nett AS erkjente at det var feil på måleren da denne plutselig viste en kraftig økning i vist forbruk. BKK Nett AS anførte at det ikke var usannsynlig at klager har brukt den strømmen som var målt og viste til at det ikke var påvist feil ved nåværende måler eller strømnett, samt at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig. BKK Nett AS hevdet at det heller ikke var sannsynliggjort et lavere forbruk. BKK Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 19-603 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om spenning og etterfakturert krav. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at merforbruket skyldtes spenningsvariasjoner inn til boligen. Klager anførte at de har undersøkt spenningen og fått opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Tensio TN AS anførte at måleren ikke har vært avlest i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. Tensio TN AS anførte at det var utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-596 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke var informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen. Klager hevdet at det var en feil som ble gjort av nettselskapet og at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig. Klager anførte at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.18 var klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-591 Klage vedrørende erstatning etter strømbrudd – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kompensasjon etter langvarig strømbrudd på hytta. Klager krever å bli godskrevet for alt han har betalt til Hafslund Nett AS. Klager krevde også kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager viste til at det var strømbrudd og mente at det var urimelig at han skal betale nettleie da han ikke har vært tilkoblet fordelingsnettet i denne perioden. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS påpekte at det ikke er overvåkning av lavspentnettet og at de er avhengig av tilbakemeldinger fra berørte nettkunder. Hafslund Nett AS hevdet at klager ikke var berettiget for kompensasjon for strømbruddet. Hafslund Nett AS anførte at det kun var fakturert for fastledd og at dette ikke vil bli godskrevet. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 19-576 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til rørlegger. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager viste til at det ble utført arbeid på høyspentledning. Klager hevdet at nettselskapet har tatt seg til rette på annen manns eiendom og forårsaket skade. Klager påpekte at hun ikke mottok noen henvendelse fra nettselskapet om å benytte veien. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS hevdet at de har rett til å benytte vei som adkomst til linjenett og parkere på denne vederlagsfritt for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg. Agder Energi Nett AS anført at klager ikke har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom handling og skaden/økonomiske tapet klager mener å ha. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-459 Klage vedrørende stenging – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt uenighet om strømutkobling. Klager hevdet at stengingen var urettmessig. Klager krevde kompensasjon for strømutkobling og avviste fakturert krav. Klager utførte gravearbeid i forbindelse med bygging av hytte. Det ble en skade på pakningen rundt en strømledning. Klager anførte at nettselskapet utbedret ledningen uten nærmere varsel eller redegjørelse og hevdet at nettselskapet har brutt standardavtalen og at stenging av anlegget var urettmessig. Høland og Setskog Elverk SA anførte at klager har igangsatt gravearbeider uten at det er sendt inn gravemelding eller gjennomført kabelpåvisning. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at klager har gjort skade på nettselskapets lavspent fordelingsnett. Høland og Setskog Elverk SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.