Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

841 resultater

Type artikkel
Velg område
841 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-530 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav for oktober 2017. Klager påpekte at hun ble fakturert for estimert forbruk til en pris på 47 øre per kWh selv om hun hadde meldt inn målerstand. Klager viser til at dette ble korrigert etter at hun kontaktet selskapet, men ble da fakturert for en pris på 63 øre kWh. GNP Energy AS påpekte at det ikke foreligger måleravlesning fra netteier innen faktureringsdato slik at resterende periode av måneden blir stipulert. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Nemnda kan ikke se at GNP Energy AS har begrunnet eller dokumentert hjemmelsgrunnlaget for prisøkningen. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at klager blir fakturert for 45,75 øre per kWh for oktober 2017.

 2. Vedtak

  Sak: 17-481 Klage vedrørende avtale - Akraft AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og oppsigelsesgebyr. Klager avviste krav om oppsigelsesgebyr. Klager anførte at hun mottok avtalevilkårene sammen med bestillingsbekreftelsen, og ikke i forkant av avtaleinngåelsen. Klager viste til avtalevilkåret om bruddgebyr og anførte at størrelsen på gebyret ikke fulgte av avtalevilkårene. Akraft AS anførte at det er klagers ansvar å lese avtalevilkårene ved bestilling. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold. Nemndas vurdering er at klager ikke plikter å betale bruddgebyr. Akraft AS hadde ikke oppfylt opplysningsplikten i angrerettloven § 8 bokstav h, og angrefristen ble utvidet med 12 måneder. Angreretten var i behold da klager gikk fra avtalen 01.08.17.

 3. Vedtak

  Sak: 17-476 Klage vedrørende avtale - GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at det ikke var inngått avtale med selskapet og at selskapet hadde opprettet avtale uten hans samtykke. GNP Energy AS viste til at de har kjøpt opp kundeporteføljen til Tinde Energy AS. GNP Energy AS viste til at klager har fått tilsvarende avtale og samme avtalevilkår. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-469 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviser krav om bruddgebyr. Klager anførte at det burde vært informert om angrerettskjema og bruk av dette skjema ved avtaleinngåelsen. GNP Energy Norge AS viser til at angrerettskjema og avtalen ble sendt klager per e-post etter avtaleinngåelsen. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at bindende avtale ikke er inngått og at klagers betalingsplikt bortfaller. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-359 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på faktureringen av sin strømavtale, som er fakturert med betalingstjenesten Full Kontroll. Klager stilte spørsmål ved fakturaøkningen og hevdet at han ikke har blitt varslet om den negative saldoen i betalingsavtalen. Klager avviste fakturert krav. Fjordkraft AS viste til at beløpet ble oppjustert grunnet høyere årsforbruk. Fjordkraft AS viste til at varsling skjer på hver faktura som blir utstedt. Fjordkraft AS har tilbudt å dekke halvparten av kravet som en minnelig løsning. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-353 Klage vedrørende avtale - krav om tilbakebetaling - Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Rauma Energi Kraft AS beregner forbruket i henhold til avtale om Spot web. Klager hevdet at han har et tilgodebeløp, og krever dette tilbakebetalt med renter. Klager hevdet at han aldri har mottatt noen informasjon om avtalen eller avtalevilkår. Klager hevdet at selskapet har endret strømavtale uten å informere han. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-272 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager anførte at det avgjørende for at han godtok avtalen var at det skulle være gratis strøm for februar, ikke mars. Klager mente at GNP Energy Norge AS har villedende markedsføring. GNP Energy Norge AS viste til deres avtalevilkår og påpekte at klager har blitt gjort kjent med vilkåret om bruddgebyr. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-063 Klage vedrørende avtale - Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at kravet om avtalegiro er urimelig da han har etablert en e-faktura-avtale i tråd med selskapets forutsetninger. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-051 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet å ha blitt overfakturert. Klager krevde at Fjordkraft beregnet forbruket i henhold til avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krevde også det som er betalt for mye tilbakebetalt. Klager hevdet at det var brudd på informasjonsplikten i forbindelse med endring av avtaler. Fjordkraft AS viste til at klager ble opplyst om kombinasjonen av avtalegiro og efaktura i bestillingsøyeblikket og i vilkårene. Fjordkraft AS har tilbudt klager kompensasjon på bakgrunn av at klager føler seg lurt. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.