Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-603 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt uenighet om spenning og etterfakturert krav. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at merforbruket skyldtes spenningsvariasjoner inn til boligen. Klager anførte at de har undersøkt spenningen og fått opp at spenningen hoppet mellom 300-315 V. Tensio TN AS anførte at måleren ikke har vært avlest i perioden fra 22.06.16 til 26.03.19. Tensio TN AS anførte at det var utført tiltak for å logge spenning i boligen til klager, og resultatet var helt normalt. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-596 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke var informert eller gjort oppmerksom på feilkoblingen. Klager hevdet at det var en feil som ble gjort av nettselskapet og at det var urimelig at hun skulle stilles ansvarlig. Klager anførte at hun har hatt avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at i perioden fra 01.10.18 og frem til 19.02.18 var klager fakturert for et 0 kWh forbruk i nettleie. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke har vært i aktsom god tro så lenge klager vet at det brukes strøm i boligen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-591 Klage vedrørende erstatning etter strømbrudd – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kompensasjon etter langvarig strømbrudd på hytta. Klager krever å bli godskrevet for alt han har betalt til Hafslund Nett AS. Klager krevde også kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager viste til at det var strømbrudd og mente at det var urimelig at han skal betale nettleie da han ikke har vært tilkoblet fordelingsnettet i denne perioden. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS påpekte at det ikke er overvåkning av lavspentnettet og at de er avhengig av tilbakemeldinger fra berørte nettkunder. Hafslund Nett AS hevdet at klager ikke var berettiget for kompensasjon for strømbruddet. Hafslund Nett AS anførte at det kun var fakturert for fastledd og at dette ikke vil bli godskrevet. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 19-576 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til rørlegger. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager viste til at det ble utført arbeid på høyspentledning. Klager hevdet at nettselskapet har tatt seg til rette på annen manns eiendom og forårsaket skade. Klager påpekte at hun ikke mottok noen henvendelse fra nettselskapet om å benytte veien. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS hevdet at de har rett til å benytte vei som adkomst til linjenett og parkere på denne vederlagsfritt for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg. Agder Energi Nett AS anført at klager ikke har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom handling og skaden/økonomiske tapet klager mener å ha. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-459 Klage vedrørende stenging – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt uenighet om strømutkobling. Klager hevdet at stengingen var urettmessig. Klager krevde kompensasjon for strømutkobling og avviste fakturert krav. Klager utførte gravearbeid i forbindelse med bygging av hytte. Det ble en skade på pakningen rundt en strømledning. Klager anførte at nettselskapet utbedret ledningen uten nærmere varsel eller redegjørelse og hevdet at nettselskapet har brutt standardavtalen og at stenging av anlegget var urettmessig. Høland og Setskog Elverk SA anførte at klager har igangsatt gravearbeider uten at det er sendt inn gravemelding eller gjennomført kabelpåvisning. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at klager har gjort skade på nettselskapets lavspent fordelingsnett. Høland og Setskog Elverk SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-451 Klage vedrørende AMS-måler – stenging – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler og krav om erstatning. Klager hevdet at stenging av anlegget var urettmessig. Klager krevde erstatning per dag fra anlegget ble stengt til anlegget ble gjenåpnet. Klager bestred Eidsiva Nett AS sin avgjørelse om at vilkår for stenging var oppfylt. Klager ba om å få lagt frem dokumentet fra Justervesenet om de gamle analoge målerne. Eidsiva Nett AS hevdet at de har strukket seg så langt de kan for å tilfredsstille klagers ønsker om informasjon rundt AMS. Eidsiva Nett AS hevdet at stenging av anlegget var rettmessig og anførte at de har fulgt de plikter som er pålagt. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Klager ble ikke gitt medhold. Dissens.

 8. Sak: 19-424 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert forbruk og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at de ikke har funnet fysiske bevis på at sameiet er informert om manglende måling av felleskapets forbrukte energi. Klager anførte at sameiet ikke har blitt informert om avviksrapporten eller signert noen avtale, kun mottatt et forslag. Klager anførte også at sameiet ikke eksisterte da avviksrapporten i 2013 ble opprettet. Klager hevdet også at de ikke har mottatt varsel om stenging. Agder Energi Nett AS hevdet at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet, da Agder Energi Nett AS har varslet både tidligere installasjonseiere og installatør om feil som måtte utbedres. Agder Energi Nett AS påpekte at kunden selv er ansvarlig for feil og mangler på installasjon i eget anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-415 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager anførte at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert. Klager hevdet at kravet var urimelig og at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet. Skagerak Nett AS anførte at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-263 Klage vedrørende avtale – Trøndelag Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. Klager anførte at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet. Klager viste til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevdet derfor at kraftleverandører er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen. Trøndelag Kraft AS anførte at det var inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. Trøndelag Kraft AS anførte at da klager sin avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Trøndelag Kraft AS påpekte at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. Trøndelag Kraft AS hevdet at avtalen var gyldig og avviste klager krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.