Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

812 resultater

Type artikkel
Velg område
812 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til nytt stereoanlegg dekket. Klager hevdet at steroanlegget ble ødelagt etter strømbrudd. Klager viste til at det var feil i Hafslund Nett AS sitt fordelingsskap. Klager mente at det var urimelig at de skulle bli påført kostnader for en feil på et fordelingsskap som Hafslund er ansvarlig for. Hafslund Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes at det var en brent fase i fordelingsskapet til klagers stikkledning. Hafslund Nett AS viste til at de har refundert utgifter til elektriker. Hafslund Nett AS viste til at ved erstatningssaker bruker de samme regler som forsikringsselskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-164 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke var opplyst noe om bindingstid eller bruddgebyr i etterkant av bestilling. Klager hevdet at hun var innenfor angrefristen og mente at angrefristen må gjelde fra man mottar produktet og får bekreftelse på kundeforholdet. Akraft viste til at det tok tid med registrering da avtalen ble bestilt i klagers navn og hos netteieren var av avtalen i samboerens navn. Akraft viste til at det fakturerte kravet består av et bruddgebyr samt forbruk for den aktive perioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-153 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Alta Kraftlag SA

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Subsidiært krevde klager at han skulle få deler av utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at jordfeilbryteren startet å pipe etter målerbytte. Klager hevdet at det foreligger en mangel. Alta Kraftlag SA hevdet at mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Alta Kraftlag SA påberopte seg god tro. Alta Kraftlag SA avviste klagers krav. Nemnda anbefaler at klager får dekket én og en halv time av elektrikers arbeid samt for bytte av jordfeilbryter, skjønnsmessig fastsatt til kr. 3000 inkludert mva. Klager enstemmig gitt delvis medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-060 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at de over en lengre periode har slitt med stadig tilbakevendende jordfeil. Klager mente at de er en uskyldig tredjepart som ikke har noen forutsetning for å kunne vurdere hvorfor en slik jordfeil oppstår. Hafslund Nett AS viste til at det var konstatert jordfeil hos en annen nettkunde i klagers nabolag. Hafslund Nett AS hevdet at jordfeilen var utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-037 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at det ikke var rimelig at det var fakturert for forbruk for 6 år tilbake i tid. Klager påberopte seg god tro. Høland og Setskog Elverk SA påpekte at det ikke var registrert noen måleravlesning. Høland Setskog Elverk SA hevdet at de har fulgt opp og gitt den informasjon som forventes av selskapet. Høland Setskog Elverk SA opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at merforbruket fordeles over perioden 14.03.10 til 01.11.16, og at alt forbruk med forfall før den 22.01.14 avskrives som foreldet. Resterende merforbruk fordeles over perioden 22.01.14 til 01.11.16 og beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-086 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Hafslund har fakturert ham for det samme forbruket sommer som vinter og mente at det ikke kunne være korrekt. Hafslund Nett AS viste til at det var feilaktig registrert årsforbruk til 0. Dette medførte at klager løpende ble fakturert for 0 forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-066 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun ikke kan ha hatt så stort forbruk. Klager antok at hun hadde automatisk måler og avleste derfor ikke måleren. Lyse Elnett AS viste til at måleren er kontrollert og funnet i orden. Lyse Elnett AS viste til at klager må kontakte elektriker dersom klager mente at hun ble fakturert for feil måler. Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at Lyse Elnett AS foretar en ny beregning av etterbetalingskravet basert på 17 000 kWh årsforbruk. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 16-376 Klage vedrørende fakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og bruddgebyr. Klager avviste fakturert bruddgebyr. Klager viste til at avtalen var "et tilbud om gebyrfri periode på 12 måneder. Klager anførte at prisene som var oppgitt ikke var i overensstemmelse med de prisene som ble avtalt. Akraft AS pekte på at klager må via deres hjemmeside bekrefte avtalevilkår før bestilling. Akraft AS påpekte at ordrebekreftelsen er sendt klagers registrerte e-postadresse på bestillingstidspunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 16-259 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager bestilte strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at det var avtalen Agva Variabel Online som var bestilt, men han ble fakturert etter avtalen Agva Flyt Online. Klager avviste fakturerte krav. Agva Kraft AS viste til at klager bestilte avtalen Agva Flyt Online. Agva Kraft AS viste til at prisene på avtalen kan variere og det er ingen bindingstid på avtalen. Agva Kraft AS hevdet at det ikke er noen feil fakturering av avtalen. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

 10. Vedtak

  Sak: 16-095 Klage vedrørende strømmåler – fakturering – Eidefoss Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse. Klager hevdet at faktureringen har vært feil i 2015 og krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Eidefoss Nett AS viste til at måleren var testet to ganger og at den var sendt til Metertech. Ingen feil ble funnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.