Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1051 resultater

Type artikkel
Velg område
1051 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-362 Klage vedrørende tilknytning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om frakobling av anlegg. Klager krevde at nettselskapet frakobler hans fritidsabonnement kostnadsfritt, uten at han må gå via en autorisert elektroinstallatør. Klager viste til at det ikke var forbrukt strøm på anlegget siden 2007. Klager anførte at det er rimelig å kunne kreve en frakobling av anlegget. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til sine nettsider om informasjon angående til- og frakobling av anlegg. Agder Energi Nett AS hevdet at det er informert klager tilstrekkelig om at han må kontakte installatør dersom han ønsker frakobling av anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-356 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stillte spørsmål ved hvilke konsekvenser det får for elektriker at måleren er feilkoblet og hvem som er ansvarlig for å følge opp at det er koblet riktig kurs i sikringsskapet. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen melding fra installatør i forbindelse med at det er gjort et arbeid hos klager. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-266 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at han ikke har fått feilmelding ved innsendelse av måleravlesning. Klager hevdet at feilen var i systemet hos nettselskapet da systemet ikke har fanget opp feilavlesninger. Skagerak Nett AS viste til at i forbindelse med målerbytte ble det avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite siden målerbytte. Skagerak Nett AS hevdet at klager burde ha forstått at han betalte for lite strøm. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-247 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager viste til at det har vært registrert to abonnementer i hennes navn. Klager mener at hun ikke kan stilles ansvarlig. Klager viste til selskapets anførsel om at det sendt varsel om måleravlesning via e-post. Klager påpekte at denne e-postadressen tilhører et firma som opphørte en gang i 2015 og en gang i 2018. Klager anførte at de har fått beskjed om å forholde seg til kraftleverandøren. Klager påpekte at når måleravlesning er meldt inn, og de mottar en kvittering, så antok klager at måleravlesning ble registrert. Klager avviste etterfakturert krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte og etterslepet skyldes manglende avlesninger. Skagerak Nett AS anførte at det er utstedt varsel om måleravlesning per e-post hver måned. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-219 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan være korrekt. Skagerak Nett AS anførte at det ikke var levert noen avlesning siden 01.12.17 og derfor har stipuleringene vært lavere enn reelt forbruk. Skagerak Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-218 Klage vedrørende etterfakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at det var en svikt i rutinene til nettselskapet da målernummer alltid har vært oppgitt. Klager påpekte at han ikke kan belastes for feil i rutiner og systemer hos nettselskapet da de har fulgt anvisning og handlet i beste henseende. Klager mente at det var urimelig å bli krevd for merforbruk for 9 år tilbake i tid da det er rapportert inn målerstand regelmessig og ved flere anledninger oppgitt målernummer ved avlesning. Mørenett AS viste til at rett målernummer er benyttet i all kommunikasjon med klager. Mørenett AS anførte at feilen ikke kan tilskrives nettselskapet. Mørenett AS opprettholdt sitt krav.  Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-203 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun delte strømmåler med en annen etasje i boligen. Klager påberopte seg god tro. Klager pekte på at hun har betalt fakturaer fortløpende. BKK Nett AS anførte at avregningsfeilen skyldes feil innrapportering av målerstand. BKK Nett AS viste til standardavtalen og anførte at det ikke var nødvendig med en vurdering av klagers aktsomhet da avregningsfeilen ikke kan tilskrives nettselskapet.  BKK Nett AS viste til foreldelsesloven § 10 og anførte at foreldelsesfristen kan utvides.  BKK hevdet at kravet er rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-076 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutkobling. Klager krevde erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble skadet på grunn av manglende varsling fra nettselskapet. Hafslund Nett AS anførte at slike hendelser er utenfor nettselskapets kontrollsfære. Hafslund Nett AS anførte at elektriske apparater skal tåle inn- og utkoblinger. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-009 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved måleren og at den ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Klager viste til at det var rapportert inn måleravlesning per telefon. Klager påpekte at det ble gitt beskjed om at måleravlesningene skulle bli registrert og mente derfor at dette var gyldig.  Skagerak Nett AS har lagt inn klagers uregistrerte avlesninger og sammenlignet forbruket og kan ikke se noe unormalt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.