Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

142 resultater

Type artikkel
Velg område
142 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-190 Klage vedrørende strømbrudd i fritidsbolig – krav om erstatning for økonomisk tap – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter storm/ekstremvær. Klager krevde erstatning for vaskemaskin som havarerte etter strømbrudd. HelgelandsKraft AS viste til at stormen Berit ga ekstremvær og førte til mange strømbrudd. De hevdet at slike hendelser skyldes årsaker utenfor deres kontroll og at de ikke var erstatningspliktig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-181 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar etter mangel ved ytelsen – en fase inn til klagers anlegg manglet. Klager krevde erstattet utgift til nye hvitevarer da alle apparatene plutselig ikke virket lenger, mens alt elektrisk av alle slag overalt ellers i boligen virket. Da nye hvitevarer kom i hus, virket ikke de heller. Elektriker fant da feilen utenfor boligen. Hafslund mente tapet kunne vært begrenset om klager hadde undersøkt nærmere om hvorfor alle hvitevarene hadde sluttet å virke. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-146 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for økonomisk tap etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket etter et strømbrudd da Get HD boks og flatskjerm var ødelagt. Klager antok spenningen var for høy da strømmen kom tilbake etter strømbruddet. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar og hevdet det ikke var noen mangel ved ytelsen og at forsinkelsen ikke skulle føre til skade på utstyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-143 Klage vedrørende defekt termostat etter planlagt strømstans – krav om erstatning – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt erstatningsansvar for defekt termostat etter planlagt strømstans. Klager krevde erstatning for ødelagt termostat og viste til at termostaten på badet var ødelagt da strømmen ble gjeninnkoblet. Fortum Distribution AS viste til at de varslet med lapper i postkassene til de berørte kundene før strømstans i forbindelse med vedlikehold og de avviste krav om erstatning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-132 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt strømbrudd og krav om erstatning. Klager hevdet strømbrudd var årsaken til at PC'en var ødelagt da strømmen kom tilbake. Han krevde reparasjonsutgiften dekket av Eidsiva Nett AS. Selskapet avviste årsakssammenheng mellom strømutfall og skaden. De hevdet at elektrisk utstyr skal tåle ut/innkobling av nettet da dette ikke medfører over/underspenninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-126 Klage vedrørende dekning av kostnader ved jordfeilsøking – Helgelandskraft AS

  Saken gjaldt ansvar for dekning av kostnader ved jordfeil i trafokretsen. Klagers tre jordfeilvarslere løste stadig ut og han krevde erstatning fra Helgelandskraft AS. Etter at en annen kunde i trafokretsen, som hadde fått påvist jordfeil i sin installasjon, utbedret jordfeilen, opphørte problemene hos klager. Klager hevdet hans anlegg tilfredsstilte gjeldende krav. Helgelandskraft AS pekte på at klagers anlegg ikke hadde en retningsbestemt jordfeilvarsling foran hele installasjonen og at kvaliteten på klagers anlegg var årsaken til at hans jordfeilvarslere løste ut. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-114 Klage vedrørende skade på inntakstrakt – krav om erstatning – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for skade på inntakstrakt etter orkanen "Dagmar". Klager krevde dekket kostnad for utskifting av inntakstrakt. Årsaken til at trakten ble ødelagt var at energiverkets opphengsutstyr sviktet og ikke tålte påkjenningen av stormen. Tussa Nett AS viser til at det var ekstremvær med vind langt over orkan styrke. Tussa mener at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-49 Klage vedrørende refusjon av forsikringens egenandel – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt ansvar etter orkanen Dagmar. Klager ønsket forsikringens egenandel på kr 3 000 dekket etter at fryseren gikk i stykker etter strømbrudd etter orkanen Dagmar. Klager mente nettselskapet måtte ta høyde for oftere ekstremvær og la vekt på at kompensasjon for strømbrudd var lovfestet og da måtte nettselskapet betale for den skade nettsammenbrudd påførte klager. Tussa Nett AS hevdet det var umulig å hindre feil og skader i ekstremvær og at dettte var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-37 Klage vedrørende for lav spenning – Krav om erstatning - Tussa Nett AS

  Saken gjaldt leverings-, informasjons- og erstatningsplikt. Klager fikk erstatning for skade på sin varmepumpe, men stilte seg undrende til den prosedyren Tussa Nett AS hadde fulgt i saken og mente selskapet hadde fraskrevet seg ansvar. Klager hevdet saken var mellom ham og Tussa Nett AS og ikke mellom ham og deres forsikringsselskap. Tussa Nett AS viste til at deres forsikringsselskap hadde kreditert klager og anså seg ferdig med saken. Nemnda var av den oppfatning at nettselskapet generelt sett måtte ta selvstendig stilling til det fremsatte kravet og ikke ensidig henvise kunden til kundens eller selskapets forsikringsselskap samt at de generelt sett ikke hadde plikt til å informere alle kunder om en slik mangel ved ytelsen.

 10. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 12-08 Klage vedrørende krav om kompensasjon i nettleie som følge av dårlig spenningskvalitet - Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon for dårlig spenningskvalitet - jordfeil i nettet. Klager krevde total reduksjon av nettleie for året 2011 og viste til at det hadde vært daglige strømutkoblinger i over åtte måneder og at det ikke var feil i hennes anlegg. Eidsiva Nett AS hadde gjort mange undersøkelser uten å finne feil i sitt nett, men tilbød likevel 25 % reduksjon i netto nettleie for 2011. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.