Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

76 resultater

Type artikkel
Velg område
76 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-279 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har fått noen påminnelse om måleravlesning. Klager mente at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. TrønderEnergi Nett AS viste til at det følger av alle deres fakturaer at avregningsperioden og målerstander bør kontrolleres og at det er viktig å lese av måleren for å få en korrekt faktura. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet 25 % av merforbruket som ikke er foreldet. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-256 Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturering av stipulert forbruk og hevdet han ikke var klar over at det var problemer med avregningen. TrønderEnergi Nett AS avviste god tro hos klager og beregnet forbruket på bakgrunn av tidligere forbruk på anlegget. Tidligere reelt forbruk og forbruk som ble registrert på ny måler viste at deres beregninger for den omstridte perioden ikke var urimelig. Nemnda mente selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-208 Klage vedrørende faktura – manglende fakturering av kraft – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av tidligere ikke fakturert kraftprodukt. Klager avviste fullt betalingsansvar og fant det urimelig å bli belastet for Hafslunds faktureringsfeil. Hun hadde lest av måleren og det sto på regningene at Hafslund Strøm var strømleverandør. Hafslund Nett AS viste til at kraftproduktet på grunn av en systemfeil ikke ble registrert på anlegget. Klager ble fakturert for nettleie, men ikke for kraft. Nemnda mente klager ikke hadde vært i aktsom god tro i denne saken og la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-206 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av stipulert/avlest forbruk. Klager avviste et så høyt forbruk og hevdet hun var fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket. Fortum Distribution AS fakturerte i henhold til stipulert/avlest forbruk. Nemnda la til grunn at måleren var funnet i orden og at det ikke var misforhold mellom tidligere forbruk og det som var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-198 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesning. Klager fant det etterfakturerte kravet på kr 3 093,90 urimelig og ønsket det refundert. Fjordkraft AS viste til at klager ikke hadde lest av måleren, og at forbruket derfor var blitt stipulert. Da de mottok reell målerstand fra netteier, ble klager fakturert for reelt forbruk. Nemnda la til grunn at kunder må betale for den strøm de bruker. Nemnda mente Fjordkraft hadde anledning å etterfakturere i dette tilfellet, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-187 Klage vedrørende stipulering – spørsmål om nedbetalingsavtale – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og krav om nedbetalingsavtale. Klager mottok en avregning på over 16 tusen kroner og ba om en nedbetalingsordning på kr 500 per måned, men fikk ikke aksept for det. Fredrikstad EnergiNett AS etterfakturerte for tre år og viste til at klager ikke hadde lest av måleren siden 2008 til tross for at hun i alle årene ble bedt om dette. Selskapet hadde tilbudt en annen nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det forutsettes enighet mellom kunde og nettselskap om en nedbetalingsavtale. Når slik enighet ikke foreligger, har ikke klager krav på en nedbetalingsordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-167 Klage vedrørende uenighet om forbruk før målerbytte – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt tvist om forbruk på nedtatt måler. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk og mistenkte at den gamle måleren gikk feil. Fortum Distribution AS viste til at måleren var kontrollert og funnet i orden. Nemnda la til grunn at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-150 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og mente hun ikke kunne ha hatt et så stort forbruk. Fortum Distribution AS mente klager mest sannsynlig hadde lest av feil på måleren 01.01.13 hvor hun fikk et minusforbruk som resulterte i kreditnota. Korrekt avlesning 25.02.13 resulterte i krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13. Forbruket i perioden avvek ikke fra forbruket i tilsvarende periode foregående år. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt, og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-147 Klage vedrørende faktura – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere var fakturert. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han var i aktsom god tro da han benyttet avtalegiro og ikke fikk varsel om manglende trekk i nettbanken. Ustekveikja Energi AS viste til at klager hadde betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.