Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

105 resultater

Type artikkel
Velg område
105 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 16-235 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at målerstand ble avlest og nedskrevet i overtakelsesskjema og overtakelsesskjemaet ble videresendt megler. Klager hevdet at det må ha vært informasjonsfeil mellom megler og Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS viste til at klager meldte inn målerstand med ett siffer for lite ved opphør av kundeforholdet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-114 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han signerte et skjema fra installatør men at han ikke var klar over at han bestilte nytt inntak. Klager viste til at han ikke har mottatt noe form for varsel eller pålegg. Glitre Energi Nett AS påpekte at de ikke har hatt anledning til å registrere målerbytte før de mottok ferdigmelding fra installatør. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-134 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påperopte seg god tro. Klager hevdet at etterfakturert krav var feil. Glitre Energi Nett AS viste til at det var blitt utstedt gjentatte varsler om måleravlesning. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-337 Klage vedrørende AMS-måler - etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet er urimelig. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i fasen for implementering av AMS-målere har det vært målere som vanskeligere enn andre å oppnå kommunikasjon med. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-001 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager påpekte at måleren er 21 år gammel. Klager avviste etterfakturert krav. Mørenett AS viste til at den målertypen som har som har stått på anlegget ble sjekket i 2005 via stikkprøve, med godkjent resultat. Mørenett AS påpekte at det ikke ble utstedt påminnelse i en periode på grunn av omlegging av deres KIS systemer. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-616 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at Agder Energi Nett AS burde ha oppdaget tidligere at hun ikke ble fjernavlest og dermed varslet henne. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS viste til klager opplevde problemer med anlegget, og kommunikasjonen med terminalen ble derfor deaktivert. Nemnda var delt i synet på om klager hadde vært i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-597 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende. Klager hevdet at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet. Skagerak tilbakeviste klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviste klagers anførsel om god tro. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-576 Klage vedrørende etterfakturering - BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved hvem som har registrert inn mobilnummeret hans hos BKK Nett AS. Klager påpekte at han ikke har mottatt noen påminnelse om måleravlesning. BKK Nett AS viste til at mobilnummeret til klager er registrert på 1881 og påpekte at det var til dette mobilnummeret BKK Nett AS har sendt gjentatte varsler og purringer om måleravlesning. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at merforbruket fordeles over feilperioden ut fra Justert Innmatingsprofil eller andre egnede objektive kriterier. Deretter avskrives alt med forfall før 28.12.14 som foreldet. Resterende merforbruk fordeles over perioden 28.12.14 til 28.12.17 og beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Deretter reduseres kravet med 25 % fordi nettselskapet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp plikten til å innhente målerstand i nettleieavtalens § 5-2. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-556 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at måleren ble byttet i 2014 og hevdet at målerstanden på ny måler da ble satt til 3 000 kWh i stedet for å starte på 0. Klager hevdet at etterfakturert krav var urettmessig. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke ble foretatt målerbytte i 2014. Agder Energi Nett AS hevdet at det målte forbruket ikke var et urimelig høyt forbruk på et år. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-546 Klage vedrørende etterfakturering - Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter målerbytte. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager bestred måleravlesningen som var gjort ved målerbyttet. Klager mente at det var en rimelig tvil om fakturert forbruk var korrekt. Troms Kraft Nett AS påpekte at målerbyttet var dokumentert med bilder av gammel måler før den ble tatt ned og med bilde av ny måler. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.