Artikkelarkiv

Vis filtrering

25 resultater

Type artikkel
Velg område
25 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 16-146 Klage vedrørende inngåelse av avtale – fakturagebyr –Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om papirfakturagebyr for manglende eFaktura og manglende AvtaleGiro. Klager avviste papirfakturagebyrene og krevde innbetalte gebyrer refundert. Klager reagerte på at hun ikke var blitt informert om gebyrene ved avtaleinngåelse. Klager hevdet gebyrene var ugyldige i henhold til avtaleloven § 36. Fortum Markets AS påpekte at klager ved bestilling hadde mulighet til å lese avtalevilkårene. Fortum Markets AS hevdet at fakturagebyrene ikke var lovstridige og opprettholdt sitt krav. Nemnda er kommet til at avtalevilkårene ikke er urimelige. Nemnda mener at Fortum Markets AS burde gitt tydeligere informasjon om avtalevilkårene forut for avtaleinngåelse. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Sak: 16-126 Klage vedrørende tilleggsbetaling – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tilleggsbetaling av feilutbetalt beløp. Klager avviste å tilbakebetale kreditert beløp. Klager påpekte at det er Fjordkraft AS sin internkontroll av avlesninger som var det sentrale. Klager mente at Fjordkraft AS burde tatt høyde for defekt måler før de utbetalte en sum som var ekstremt høy i forhold til perioden den be beregnet for. Klager hevdet det var kraftleverandøren sitt ansvar å sjekke at deres utstyr fungerer og å sette enhver faktura i sammenheng. Fjordkraft AS viste til at det er netteier som bestemmer hva som skal faktureres. Fjordkraft AS påpekte at det er nettselskapet som har ansvar for å samle inn målerverdier. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 16-025 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til utstedt bekreftelsesmelding og hevdet at avtalen gjaldt et produkt på kr. 299 i måneden. Klager hevdet at det ikke var mottatt mer informasjon, heller ikke angrerettskjema. Oslo Kraft AS viste til at informasjon om forbruk og pris ble forespeilet både i utstedt bekreftelsesmelding, samt i vilkårene henvist til i bekreftelsesmelding. Oslo Kraft AS hevdet at utestående beløp gjaldt klagers reelle forbruk basert på produktet ved avtaleinngåelse. Nemnda har kommet til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av at kraftleverandøren ikke har dokumentert i tilstrekkelig grad at angreskjema er utlevert klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 16-272 Klage vedrørende avtale og bruddgebyr – Norgesenergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager viste til at ved kjøp av mobiltelefon, ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager viste til angrerettloven og hevdet at han benyttet seg av angreretten innen angrefristen. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 16-252 Klage vedrørende fjernavlesningsmåler – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler. Klager krevde utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler refundert. Klager mente at nettselskapet var ansvarlig for sine disposisjoner når de medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være borkastet/feilaktig. Hallingdal Kraftnett AS viste til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht. tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 16-233 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse. Klager avviste fakturert krav, og ba om at faktura ble motregnet i depositumet. Klager sa at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevdet at depositumet var lovstridig og måtte opphøre. Midt-Telemark Energi AS opplyste at depositumet står som sikkerhet frem til et eventuelt sluttoppgjør. Midt-Telemark Energi AS viste til betalingshistorikken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 16-207 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til kundeforholdet ble avsluttet. Klager reagerte på hvordan Agva Kraft AS varsler sine kunder om prisendringer. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene som ble utstedt klager ved avtaleinngåelsen. Agva Kraft AS opplyste at avtalen varierer i pris, og at prisen på det laveste har vært 5 øre per kWh. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er av den oppfatning at det skal informeres tydelig til en kunde dersom det foreligger særvilkår som fraviker fra standardvilkårene og hvilke konsekvenser dette har for kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.