Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-206 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – NordlysEnergi AS

  Sak reg.nr: 21-206 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – NordlysEnergi AS Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelsen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager inngikk avtale med NordlysEnergi AS ved dørsalg. I etterkant av dette ble klager kontaktet av sin tidligere strømleverandør med et nytt tilbud. Klager valgte da å takke ja til tilbudet avbryt avtalen som ble inngått med NordlysEnergi AS. Klager anførte at bruddgebyret var urettmessig høyt, og hevdet at beløpet ikke reflekterte de faktiske kostnader som kreves erstattet av selskapet via gebyret. NordlysEnergi AS anførte at bruddgebyret er rettmessig, og at klager tydelig informeres om bruddgebyret og dets størrelse i avtalens vilkår som klager er blitt tilsendt etter avtaleinngåelse. NordlysEnergi AS opprettholdt sitt krav ovenfor klager. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-460  Klage på avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager anførte at hun aldri ble opplyst om bindingstid på tre år, og hevdet derfor at Bærum Energiomsetning AS ikke kan kreve at hun skal betale bruddgebyr. Klager påpekte også at hun burde kunne benytte angreretten, slik hun forsøkte ved korrespondanse med Bærum Energiomsetning AS i etterkant av avtaleinngåelsen. Klager mener at angreretten ikke var utløpt da hun kontaktet Bærum Energiomsetning AS. Bærum Energiomsetning AS anførte at de har gitt tilstrekkelig informasjon om avtalevilkårene ved avtaleinngåelse per telefon, og viser til SMS som ble sendt ut med lenke til avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS avviste klagers påberopelse av angrerett, da denne utløper 14 dager etter avtaleinngåelse. Under dissens ble klager gitt medhold.

 3. Sak: 21-191 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – NordlysEnergi AS

  Sak reg.nr: 21-191 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – NordlysEnergi AS Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at NordlysEnergi AS ikke har overholdt sin opplysningsplikt vedrørende avtalevilkår ved dørsalg. Klager hevdet at han ikke ble opplyst om vesentlige avtalevilkår som eksempelvis bindingstid før angrefristen var utløpt, og reagerte på at dette ikke er gjort på en klar og forståelig måte. Klager viste til at avtalevilkårene fremgår på baksiden av avtaledokumentet som ble signert og hevdet at dette ikke er tilstrekkelig og klar informasjon om avtalens vilkår. Klager hevdet at de manglende opplysninger om avtalens innhold ved avtaleinngåelse medfører et brudd på angrerettloven. NordlysEnergi AS har fremholdt at selger muntlig opplyste om angrerettloven og avtalens bindingstid, og viste til at dette skal fremgå av avtalens vilkår som ble tilsendt klager i etterkant av avtaleinngåelse. NordlysEnergi AS avviste klagers anførsler om brudd på angrerettloven. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 21-402 Klage vedrørende avtale – Tinde Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager hevdet at avtalen var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at Tinde Energi AS har opprettet et kundeforhold uten hans samtykke. Klager påpekte at han og hans ektefelle aldri har samtykket til noen avtale hos Tinde Energi AS. Tinde Energi AS viste til SMS bekreftelse og velkomstbrev. Da avtalen var aktiv hos Tinde Energi AS i perioden fra 17.06.21 til 02.07.21, var det ikke lenger mulig å reversere oppstart på grunn av ny leverandør. Tinde Energi AS viste til at klager ble gitt alternative forslag til løsning, bl.a. at klager kun betalte for strømforbruket i den perioden han stod aktiv som kunde og at fastprisen ble fjernet. Tinde Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-387 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Usteikveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye.  Klager hevdet at hun er blitt overført til en annen strømavtale hos Ustekveikja Energi AS uten samtykke. Klager hevdet også at strømavtalen har skjulte påslag og påpekte at hun ikke ble informert om handelskostnader ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at hun aldri har blitt informert om handelskostnader og bestred at selskapet har informert om disse kostnadene i sine særvilkår. Ustekveikja Energi AS viste til at klager bestilte strømavtalen via web. Ustekveikja Energi AS hevdet at det ikke foreligger krav om endring tilbake i tid. Ustekveikja Energi AS påpekte at klager har akseptert vilkår ved avtaleinngåelse og har mottatt lenke til vilkårene i bekreftelsen ved flere anledninger. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-381 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at hun ikke fikk noe informasjon eller oppfølgning i forhold til det anbefalte beløpet. Klager anførte også at hun ikke har mottatt informasjon om at det kan bli krevd etterbetaling dersom hun brukte mer strøm enn det anbefalte beløpet. Klager hevdet derfor at kravet er urimelig og avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært aktiv med betalingstjenesten Lik Betaling. Hafslund Strøm AS anførte at deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i prisene for strøm i 2021, sammenlignet med forbruksdata som lå til grunn for den opprinnelige beregningen av klagers anbefalte månedsbeløp. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble gitt enstemmig medhold.

 7. Sak: 21-381 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at hun ikke fikk noe informasjon eller oppfølgning i forhold til det anbefalte beløpet. Klager anførte også at hun ikke har mottatt informasjon om at det kan bli krevd etterbetaling dersom hun brukte mer strøm enn det anbefalte beløpet. Klager hevdet derfor at kravet er urimelig og avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært aktiv med betalingstjenesten Lik Betaling. Hafslund Strøm AS anførte at deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i prisene for strøm i 2021, sammenlignet med forbruksdata som lå til grunn for den opprinnelige beregningen av klagers anbefalte månedsbeløp. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble gitt enstemmig medhold.

 8. Sak: 21-335 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert bruddgebyr. Klager anførte at det ble lovet 10 % billigere strøm enn det han hadde hos tidligere kraftleverandør. Klager påpekte at selskapet ikke tar hensyn til at muntlige avtaler betyr like mye som skriftlige avtaler. Bærum Energiomsetning AS anførte at de foretrekker skriftlige avtaleformer, SMS, i stedet for en muntlig verifisering, som forsikrer kundene komplett informasjon om deres avtale. SMSen inneholder lenke til avtale og vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at da klager har valgt å ikke fullføre avtalt avtaletid er det fakturert et bruddgebyr. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de kan kreditere bruddgebyret dersom klager ønsker å en reaktivering av avtalen slik at han kan fullføre sin avtaletid. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 9. Sak: 21-378 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS er ugyldig. Klager anførte at det i telefonsamtalen ble lovet 20 % billigere strøm enn andre selskapet og at han ble fakturert for en pris som er 30-40 % høyere enn andre leverandør. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått avtale med klager via SMS. SMSen inneholder lenke til avtale og -vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at strømavtalen som ble inngått er en forvaltningsavtale, der de kjøper strøm på det finansielle markedet og prisen kan ikke sammenlignes med spotpris for samme periode. Under dissens ble klager gitt medhold.

 10. Sak: 21-374 Klage vedrørende avtale og tilleggsprodukter – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til faktureringen og hevdet at han er feilfakturert. Klager viste til betalingstjenesten Lik Betaling og påpekte at beløpet skulle vært 12500, men at han har betalt kr. 17 000. Hafslund Strøm AS anførte at Betalingstjenesten Lik Betaling gir kunden det samme beløpet å betale for strømforbruket hver måned hele året. Hafslund Strøm AS anførte at klagers bestillingsbekreftelse/aksept av Lik Betaling ikke lenger er tilgjengelig da bestillingen ble gjort i 2018. Hafslund Strøm AS påpekte at tjenesten Lik betaling har kommet tydelig frem på utstedte fakturaer. Hafslund Strøm AS har tilbudt en minnelig løsning ved å kompensere klager med 50 % av restansebeløpet i tillegg til termingebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.