Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

28 resultater

Type dokument
Velg område
28 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Årsmelding 2020

  I 2020 ble det registrert 593 skriftlige henvendelser, mot 842 i 2019, 795 i 2018 og 617 i 2017. Elklagenemnda har hatt en markant økning av skriftlige henvendelser siden 2017 og frem til 2019. Dette skyldes i stor grad innføringen av automatiske strømmålere. Da var det klagesaker om etterberegningskrav som forekom ofte. Den store økningen av skriftlige henvendelser i 2019 har resulterte i økte restanser i sekretariatet. Sekretariatet har i 2020 arbeidet med å redusere disse restansene. Sekretariatet vil arbeide ytterligere for å redusere restansene i 2021.

 2. Årsrapport 2020

  Årsrapport for 2020 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og familiedepartementet.

 3. Årsrapport 2019

  Årsrapport for 2019 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 4. Årsmelding 2019

  I 2019 mottok sekretariatet totalt 842 skriftlige henvendelser (i 2018 var antallet 795). 168henvendelser/klagesaker ble overført fra 2018 og 193 henvendelser/klagesaker er underbehandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2020.

 5. Årsmelding 2018

  I 2018 mottok sekretariatet totalt 795 skriftlige henvendelser (i 2017 var antallet 617). 103 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2017 og 168 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2019.

 6. Årsrapport 2018

  Årsrapport for 2018 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 7. Årsrapport 2017

  Årsrapport for 2017 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 8. Årsmelding 2017

  I 2017 mottok sekretariatet totalt 617 skriftlige henvendelser (i 2016 var antallet 398). I årsmeldingen kan du se hvilke saker som ble behandlet.

 9. Standard nettleieavtale

  Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)

 10. Standard tilknytningsavtale

  Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)