Årsrapport 2018

Årsrapport for 2018 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Som følge av lov om klageorganer for forbrukersaker som trådte i kraft 1. juli 2016, kalt godkjenningsloven, med tilhørende forskrift ble det inngått ny avtale med vedtekter for Elklagenemnda. Elklagenemnda ble godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016.

I henhold til godkjenningsloven, har alle klageorganer en rapporterings- og opplysningsplikt overfor departementet. Bestemmelser om rapportens innhold er nærmere definert i forskrift. Elklagenemnda er i henhold til godkjenningsloven definert som klageorgan og har dermed rapporteringsplikt.