Årsrapport 2020

Årsrapport for 2020 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og familiedepartementet.

Elklagenemnda er underlagt bestemmelser i Lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker, kalt godkjenningsloven. I henhold til godkjenningsloven har alle klageorganer en rapporterings- og opplysningsplikt ovenfor departement. 

Nemndsavtale og vedtekter for Elklagenemnda, kalt nemndsavtalen, og årsmeldingen for 2020 er vedlagt denne årsrapporten.  

Last ned årsrapporten