Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

23 resultater

Type dokument
Velg område
23 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Årsmelding 2020

  I 2020 ble det registrert 593 skriftlige henvendelser, mot 842 i 2019, 795 i 2018 og 617 i 2017. Elklagenemnda har hatt en markant økning av skriftlige henvendelser siden 2017 og frem til 2019. Dette skyldes i stor grad innføringen av automatiske strømmålere. Da var det klagesaker om etterberegningskrav som forekom ofte. Den store økningen av skriftlige henvendelser i 2019 har resulterte i økte restanser i sekretariatet. Sekretariatet har i 2020 arbeidet med å redusere disse restansene. Sekretariatet vil arbeide ytterligere for å redusere restansene i 2021.

 2. Årsrapport 2020

  Årsrapport for 2020 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og familiedepartementet.

 3. Årsrapport 2019

  Årsrapport for 2019 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 4. Årsmelding 2019

  I 2019 mottok sekretariatet totalt 842 skriftlige henvendelser (i 2018 var antallet 795). 168henvendelser/klagesaker ble overført fra 2018 og 193 henvendelser/klagesaker er underbehandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2020.

 5. Årsmelding 2018

  I 2018 mottok sekretariatet totalt 795 skriftlige henvendelser (i 2017 var antallet 617). 103 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2017 og 168 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2019.

 6. Årsrapport 2018

  Årsrapport for 2018 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 7. Årsrapport 2017

  Årsrapport for 2017 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 8. Årsmelding 2017

  I 2017 mottok sekretariatet totalt 617 skriftlige henvendelser (i 2016 var antallet 398). I årsmeldingen kan du se hvilke saker som ble behandlet.