Sak: 22-346  Klage vedrørende stenging - Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt stenging. Nemnda avviste saken enstemmig fra behandling.

Ved e-post av 11.05.22 ble saken brakt inn for Elklagenemnda.    

Elklagenemndas sekretariat har avvist saken i epost av 22.06.22.   

Klager påklaget sekretariatets avgjørelse i epost av 23.06.22.   

 

Nemnda ser slik på saken: 

Nemnda registrerer at saken reiser flere grunnlag som har blitt behandlet i domstolene.  

Elklagenemnda finner derfor å avvise saken med grunnlag i nemndsavtalen punkt 5.1 bokstav c:     

«saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol.» 

Uttalelsen er enstemmig.  

 

VEDTAK 

Saken avvises.   

Oslo, 26. september 2022  

 

Henrik E. Kolderup, leder  

Gustav Norman, Forbrukerrådet  

Thomas Iversen, Forbrukerrådet  

Jon Aadland, Fornybar Norge   

Lars Lima, Fornybar Norge    

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.