Elklagenemnda

Innhold

Kan selskapet sende kravet til inkasso så lenge det er tvist om kravet?

I henhold til Inkassoloven skal forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. Har du klaget til Elklagenemnda kan selskapet ikke sende kravet til inkasso før klagen er behandlet.