Elklagenemnda

Innhold

Sak: 13-206 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

Saken gjaldt fakturering av stipulert/avlest forbruk. Klager avviste et så høyt forbruk og hevdet hun var fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket. Fortum Distribution AS fakturerte i henhold til stipulert/avlest forbruk. Nemnda la til grunn at måleren var funnet i orden og at det ikke var misforhold mellom tidligere forbruk og det som var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder fakturering av stipulert/avlest forbruk.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-3.

Historikk

Forbruket er dels avlest og dels stipulert

24.07.13 – Målerbytte

29.08.13 – Kontroll av måler. Ingen feil funnet

Krav

Klager avviser et så høyt fakturert forbruk.

Partenes anførsler

Klager protesterer på høye og varierende strømregninger. Klager hevder å ha lest av måleren og meldt inn per SMS hver gang det skulle avleses. Klager hevder hun er fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket.

Fortum Distribution AS har fakturert i henhold til stipulert/avlest forbruk.

De har kontrollert måler som ble funnet i orden.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering av stipulert/avlest forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-2 plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig.

I henhold til avtalens § 6-3 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr alene grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet.

Nemnda legger til grunn at måleren er funnet i orden. Nemnda legger videre til grunn at det ikke er misforhold mellom tidligere forbruk og det som er stipulert.

Det målte forbruket representerer et påregnelig forbruk og klager må betale for brukt strøm.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 3. februar 2014

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.