Sak: 20-113 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

Saken gjaldt uenighet om fakturering og oppstart av avtale. Klager avviste fakturerte krav. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager hevdet således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse. Klager anførte at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Tensio TS AS opplyste at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Tensio TS AS erkjente at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet, med annen kraftleverandør. Tensio TS AS hevdet at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio TS AS opprettholdt utestående krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om fakturering og oppstart av avtale. 

Regelverk 

Standard nettleieavtale § 1-2.  

Historikk

16.05.19 – Klager inngår avtale med kraftleverandør med oppstart fra 23.05.19 

Krav

Klager avviser fakturerte krav. 

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturering av forbruk.  

Klager anfører at hun inngikk strømavtale med en kraftleverandør 23.05.19. Klager stiller spørsmål ved at hun ble fakturert for leveringspliktig strøm selv om hun hadde inngått en strømavtale. Klager opplyser at det ble kreditert kr. 2 619,53 og hevder at kreditert beløp er feil.  

Klager sier at hun har betalt faktura fra kraftleverandør fra planlagt oppstart 23.05.19 og frem til 23.09.19, og hevder således å ha blitt dobbeltfakturert for kraftleveranse.  

Klager viser til faktura nr. 11230595, faktura nr. 11072737 og faktura nr. 11464598, samt kreditert beløp og hevder at det er betalt kr. 239 for mye.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager mener at det er urimelig at hun skal straffes for systemfeil som førte til for sen oppstart av kraftleveranse, da dette var utenfor hennes kontroll. Klager avviser fakturerte krav. 

Tensio TS AS (Tensio) opplyser at avtalen med kraftleverandør ikke ble igangsatt som planlagt fra 23.05.19 grunnet at oppstart feilet i Elhub. Klager ble derfor stående med leveringspliktig strøm fra nettselskapet. Tensio oppdaget ikke feilen med oppstart før klager tok kontakt den 24.09.19. 

Tensio erkjenner at klager urettmessig ble fakturert for pliktleveranse, og har rettet feilen slik at klagers kundeforhold ble gjenopprettet fra 19.02.19, med annen kraftleverandør fra 23.05.19. Tensio krediterte alle faktura som var utstedt med feil grunnlag. 

Tensio anfører at klager må betale for leveringspliktig strøm i perioden 19.02.19 til 23.05.19, siden klagers avtale med kraftleverandør var bestilt med oppstart fra denne dato.  

Tensio hevder at faktureringen er korrekt, og at leveringspliktig strøm ikke er fakturert etter at kraftleverandør overtok faktureringen. Tensio opprettholder utestående krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder saksbehandling ved leverandørbytte.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har egen kraftleverandør. Strøm som leveres av nettselskapet etter leveringsplikten er normalt dyrere enn strøm levert fra en kraftleverandør, og er ment å være en midlertidig ordning som varer til kunden selv velger kraftleverandør.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Tensio mottok bestilling om nettleieavtale den 09.04.19 med tilbakevirkende kraft fra 19.02.19. Den 16.05.19 mottok Tensio melding fra kraftleverandør om kraftleveranse fra 23.05.19. Oppstart av kraftleveranse fra kraftleverandøren feilet i Elhub og klager ble da fakturert for leveringspliktig strøm fra 23.05.19 til 01.09.19. Tensio har erkjent ansvar og kreditert de økte kostnadene til leveringspliktig strøm i perioden fra 23.05.19.

Hva gjelder leveringspliktig leveranse i perioden fra 19.02.19 til 23.05.19, er nemnda av den mening at Tensio har holdt seg til gjeldende regelverk og kan kreve klager for pris for leveringspliktig strøm.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.