Sak: 15-018 Klage vedrørende avtale – pliktleveranse – Ringeriks-Kraft Nett AS

Saken gjaldt strømleveranse iht. reglene om leveringsplikt. Klager avviste høyere fakturaer etter overføring av strømabonnementet og mente hun fikk feil og ikke tilstrekkelig informasjon av nettselskapet i forbindelse med overføringen. Hun oppfattet at hun kunne overta uten ekstra kostnad, men det viste seg at fakturaene ble langt høyere. Ringeriks-Kraft Nett AS viste til at klager hadde tatt i bruk anlegget uten å ha tegnet kraftleveringsavtale og hadde derfor fått strøm i henhold til reglene om leveringsplikt. Nemnda la til grunn at Ringeriks-Kraft Nett AS hadde informert i henhold til gjeldende bestemmelser og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder strømleveranse iht. reglene om leveringsplikt i perioden 12.07.13 - 14.02.14.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 2. Forskrift 301 § 2-1a og 8-1.

Historikk

23.10.13 – Klager blir registrert som kunde på anlegget med virkning fra 12.07.13

22.11.13 – Brev til klager om pliktleveranse med oppfordring til å velge kraftleverandør

16.12.13 – SMS til klager om pliktleveranse med oppfordring til å velge kraftleverandør

14.02.14 – Klager tegnet kraftleveringsavtale

Årsforbruk i henhold til oversikt:

2011 – 22498 kWh

2012 – 26841 kWh

2013 – 20102 kWh

2014 – 25986 kWh

Krav

Klager avviser høyere fakturaer etter overføring av strømabonnementet.

Partenes anførsler

Klager fikk strømabonnementet overført til seg. Klager mener hun fikk feil og ikke tilstrekkelig informasjon av nettselskapet i forbindelse med overføringen. Hun oppfattet at hun kunne overta uten ekstra kostnad, men det viste seg at fakturaene ble langt høyere.

Klager avviser høyere fakturaer etter overføring av strømabonnementet.

Ringeriks-Kraft Nett AS viser til Standard Nettleieavtale § 2, 3. ledd og legger til grunn at klager har tatt i bruk anlegget og med dette akseptert selskapets vilkår for nettleie. Kunden har imidlertid ikke tegnet kraftleveringsavtale og har derfor fått strøm i henhold til reglene om leveringsplikt.

Rik har hatt et møte med kunden og mener de har svart på alle hennes henvendelser.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder strømleveranse iht. reglene om leveringsplikt.

I henhold til Forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, skal nettselskapet informere kunden om virkningen av at kraft blir levert i henhold til reglene om leveringsplikt og om mulighet til å velge kraftleverandør.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at Ringeriks-Kraft Nett AS har fulgt bestemmelsene i forskriften. Nemnda legger videre til grunn at selve abonnementet er overført til klager uten ekstra kostnad. Grunnen til høyere pris på energiforbruket skyldes at klager ikke valgte strømleverandør og derfor ble fakturert i ft. leveringsplikt. Nemnda kan ikke legge til grunn at det foreligger en muntlig avtale som binder selskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 27. april 2015

Espen Lindbøl, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.