Sak: 16-237 Klage vedrørende brytningsgebyr – Oslo Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og brytningsgebyr. Klager avviste brytningsgebyr. Klager sa at han var blitt utsatt for datahacking. Oslo Kraft AS opprettholdt sitt krav. Oslo Kraft viste til at klager bekreftet verifisering med navn, adresse og kontaktinformasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale og brytningsgebyr.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-2. Oslo Kraft særvilkår pkt. 6.2.

Historikk

21.06.16 – Bestilling av avtale. Ordrebekreftelse utstedt klager per SMS.

23.06.16 – Velkomstbrev utstedt. Kundeforhold opprettet.

21.07.16 – Kundeforhold avsluttet.

Krav

Klager avviser brytningsgebyr på kr. 1 800.

Partenes anførsler

Klager sier at han har blitt utsatt for datahacking. Klager sier at personlig data som navn, telefonnummer og fødselsdato er blitt brukt til å binde han i 1 års avtale med Oslo Kraft. Klager sier at han ikke visste om Oslo Kraft før Oslo Kraft kontaktet han vedr. opphør av avtalen.

Klager avviser krav om brytningsgebyr.

Oslo Kraft AS hevder at klager takket ja til avtalen ved avtaleinngåelse. Oslo Kraft peker på at klager bekreftet verifisering den 21.06.16 med både navn, adresse og kontaktinformasjon. Oslo Kraft viser til at klager mottok SMS på samme tidspunkt med avtalens vilkår, angreskjema og med informasjon om avtalen. Oslo Kraft viser også til at klager bekreftet avtalen ved SMS. Velkomstbrev ble utstedt 23.06.16.

Oslo Kraft hevder at avtalen er reell og krav om brytningsgebyr er rettmessig. Oslo Kraft opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om bindende avtale er inngått, herunder spørsmål om klager kan gå fra avtalen uten å betale brytningsgebyr.

I denne saken er det uenighet mellom partene om avtale er inngått. Klager anførte at han er blitt utsatt for datahacking, der personlig data som navn, telefonnummer og fødselsdato er blitt brukt til å binde han til en avtale med Oslo Kraft AS. Oslo Kraft AS tilbakeviste klagers anførsel og opplyste at klager bekreftet verifisering med både navn, adresse og kontaktinformasjon. Oslo Kraft AS viste også til at klager mottok SMS med avtalens vilkår, angreskjema og med informasjon om avtalen, samt at klager bekreftet avtalen ved SMS.

Etter nemndas syn sannsynliggjør den dokumentasjonen som Oslo Kraft AS har fremlagt, inkludert lydfil med opptak av telefonsamtale hvor avtalen bestilles, at det er klager som har bestilt avtalen og akseptert avtalevilkårene.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo 17. oktober 2016

Frode Støle, leder Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.