Sak: 18-069 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Agva Kraft AS

Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at Agva Kraft AS aksepterte fastprisavtale i 12 måneder. Klager stilte spørsmål ved at det ble foretatt en kredittsjekk etter at han mottok en ordrebekreftelse via tjenesteleverandøren om at alt var i orden. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at det fremgår tydelig av vilkårene at det foretas en kredittvurdering av nye kunder. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om inngåelse av avtale. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 1-5. Agva Kraft AS egenutviklede vilkår. 

Historikk 

08.01.18 – Klager bestiller strømavtale fra Agva Kraft AS via tjenesteleverandøren elskling.no. Kredittsjekk. Klager ble ikke kredittgodkjent.   

Krav

Klager krever at Agva aksepterer fastprisavtale i 12 måneder.  

Partenes anførsler

Klager bestilte strømavtale fra Agva Kraft AS via tjenesteleverandøren elskling.no den 08.01.18. Agva Kraft AS foretok en kredittsjekk og klager ble ikke kredittgodkjent.  

 Klager stiller spørsmål ved at det ble foretatt en kredittsjekk etter at han mottok en ordrebekreftelse via tjenesteleverandøren om at alt var i orden.  

Klager viser til at bestilt produkt gjelder en fastprisavtale med et fast månedsbeløp i 12 måneder. Klager påpeker at han kan betale totalbeløpet på forskudd.  

Klager mener at strømleverandøren ikke kan nekte personer med betalingsanmerkninger å inngå strømavtale, særlig ikke fastprisavtaler.  

Klager krever at Agva aksepterer fastprisavtale i 12 måneder.  

Agva Kraft AS (Agva) viser til avtalevilkårene og påpeker at det fremgår tydelig av vilkårene at det foretas en kredittvurdering av nye kunder. Resultatet av kredittvurderingen medførte at Agva ikke kunne tilby klager strømleveranse.  

Agva anfører at de ikke ønsker å inngå avtale med kunder med betalingsanmerkninger. 

Agva hevder at det ikke var inngått en avtale mellom Agva og klager. Agva avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for kraftleveranse.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at Agva Kraft AS har foretatt en kredittsjekk av klager. Da klager ikke ble kredittgodkjent, ble klager ikke akseptert som kunde. Videre legger nemnda til grunn at det følger av avtalevilkårene til Agva Kraft AS at de har anledning til å foreta en kredittsjekk av nye kunder.

Nemnda er av den oppfatning at krav om kredittvurdering ikke er lovstridig. Standard Kraftleveringsavtale § 1-6 gir en klar hjemmel for vurdering av kredittverdighet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 4. mars 2019

Ragnar Lindefjeld, leder

Ola Bergheim, Energi Norge                                      

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.