Ønsker du å klage? Her får du hjelp.

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere som springer ut av kontrakt mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi. Også krav som springer ut av avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles. Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi.

Kontakt oss

Dersom du ønsker å sende inn en klage til Elklagenemnda, gjør du det i vår elektroniske klageportal.

For henvendelser som ikke gjelder en konkret klagesak, kan sekretariatet nås på e-postadressen . Elklagenemnda tar ikke imot klager per e-post.

Sekretariatet har telefontid fra tirsdag til fredag mellom kl. 13 og 15, og nås på telefonnummer 23 08 84 70.

Grunnet sommerferieavvikling er det telefonstengt hele juli. Det vil også være redusert bemanning per e-post.

Postadresse:
Elklagenemnda
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo