Vil du klage? Her får du hjelp

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektronisk energi. Avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles også. Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi.

Klager til Elklagenemnda må sendes skriftlig

Kontakt oss

E-post: elklage@elklage.no

Telefontid mandag til torsdag kl 13-15, telefonnummer 23 08 84 70

Postadresse:
Elklagenemnda
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

E-post:
elklage@elklage.no