Pixabay.

Vanlige spørsmål

Vi har samlet svar på spørsmål som ofte stilles til Elklagenemnda.

Jeg vil klage på energiselskapet mitt. Hva gjør jeg?

Du bør først klage skriftlig til nettselskapet eller kraftleverandøren. Kommer dere ikke til enighet, kan du skrive til Elklagenemnda, per post eller e-post. Forklar din historie og legg ved kopi av all korrespondanse med selskapet og kopi av alle andre dokumenter som berører saken.

Kan selskapet sende kravet til inkasso så lenge det er tvist om kravet?

I henhold til Inkassoloven skal forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. Har du klaget til Elklagenemnda kan selskapet ikke sende kravet til inkasso før klagen er behandlet.

Hvilke frister har jeg for å angre på inngått kraftleveringsavtale?

Dersom alle opplysninger om angrerett er gitt, er fristen 14 dager. Dersom opplysning om angrerett ikke er gitt løper fristen ut etter ett år.

Jeg har betalt forskudd og har penger til gode hos min tidligere kraftleverandør, men får dem ikke utbetalt.

Skriv til kraftleverandøren og krev pengene utbetalt.

Må jeg betale bot hvis jeg bryter fastprisavtalen?

Les kontrakten du har underskrevet på. Noen selskaper har et fast gebyr for å tre ut av slike kontrakter, mens andre selskaper regner ut individuelt hvor stort tap de har ved at en kunde trer ut av avtalen. Hvis årsaken til at du bryter avtalen er flytting, se hva din kraftleveringsavtale sier om oppsigelse og flytting.

Min jordfeilbryter slår stadig ut. Det er ikke feil i mitt anlegg, men det må være feil i trafokretsen eller i netteiers nett.

Sjekk om du har god nok jordfeilbryter tilpasset ditt anlegg.

Mye elektrisk utstyr går stadig i stykker – kan det være dårlig spenning?

Be nettselskapet om en spenningskontroll.

De har stengt strømmen i dag - hva gjør jeg?

Hvis strømmen er lovlig stengt, for eksempel på grunn av et betalingsmislighold, bør du ringe nettselskapet og prøve å komme frem til en betalingsordning. I noen tilfeller må også en lovlig stenging utsettes. Slike tilfeller er beskrevet i din nettleieavtale. Se også Standard Nettleieavtale § 7.

Hvorfor står vi oppført med høyt forbruk med høye priser på hytta om vinteren, når vi bare bruker hytta om sommeren?

Les av måleren når du stenger hytta om høsten og åpner om våren og meld målerstandene til nettselskapet, og be om at årsforbruket fordeles på den årstiden du bruker hytta.

Jeg tror det må være noe feil med måleren. Den må gå for fort

Be om kontroll. Du må selv dekke kostnadene ved kontrollen med mindre den viser måleravvik større enn det som er gitt i forskrifter.

Er nettleien lik over hele landet?

Nei, den varierer fra nettområde til nettområde. Nærmere informasjon fås hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).