Nemndas sammensetning

Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Ragnar Lindefjeld, Oslo tingrett. Stedfortreder er Einar Kaspersen, ved Borgarting lagmannsrett.

Medlemmene Thomas Iversen og Anne Sofie Faye-Lund, begge fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Jon Aadland, BKK AS, og Lars Lima, Lyse Energi AS, samt varamedlem Ola Bergheim, Nore Energi AS.

Sekretariatet

Sekretariatet består av sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr og saksbehandler Karianne Reiten.