Elklagenemndas sammensetning

Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Henrik E. Kolderup ved Borgarting lagmannsrett. Stedfortreder er Ragnar Lindefjeld ved Borgarting lagmannsrett.

Medlemmene Thomas Iversen og Gustav Norman, begge fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Astrid Margrethe Hilde fra Glitre Nett AS og Lars Lima fra Lnett AS. Varamedlemmer er Gry Pedersen fra Noranett AS og Susanne Grue Holberg fra Tensio TN AS.

Sekretariatet:

Sekretariatet består av fungerende sekretariatsleder Ida Skogheim og to saksbehandlere.