Elklagenemndas sammensetning

Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Henrik E. Kolderup ved Borgarting lagmannsrett. Stedfortreder er Ragnar Lindefjeld ved Borgarting lagmannsrett.

Medlemmene Thomas Iversen og Gustav Norman, begge fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Jon Aadland fra BKK AS og Lars Lima fra Lyse Energi AS.  Varamedlemmer er Gry Pedersen fra Hålogaland Kraft Nett AS, Susanne Grue Holberg fra Tensio TN AS og Astrid Margrethe Hilde fra Glitre Nett AS.

Sekretariatet:

Sekretariatet består av fungerende sekretariatsleder Ida Skogheim og saksbehandlere Maria Roudak og Peter Håndlykken.