Nemndas sammensetning

Elklagenemnda består av to representanter oppnevnt av Forbrukerrådet og to representanter oppnevnt av energiselskapene. Nemnda ledes av en uavhengig jurist.

Representantene er:

Leder Henrik E. Kolderup , Borgarting lagmannsrett. Stedfortreder er Ragnar Lindefjeld, ved Borgarting lagmannsrett.

Medlemmene Thomas Iversen og Gustav Norman, begge fra Forbrukerrådet.

Medlemmene Jon Aadland, BKK AS, og Lars Lima, Lyse Energi AS, samt varamedlem Gry Pedersen, Hålogaland Kraft Nett AS, og Susanne Grue Holberg, Tensio TN AS .

Sekretariatet

Sekretariatet består av sekretariatsleder Jasmin Abu Sagr og saksbehandler Victoria Hossain.