Standardavtaler

Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere (husholdning/hytter).

  1. Standard nettleieavtale

    Standardavtalen er fra 2007. Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

  2. Standard tilknytningsavtale

    Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)

  3. Standard kraftleveringsavtale

    Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.