Elklagenemnda

Innhold

Standardavtaler

Energi Norges standardavtaler er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukertilsynet.

Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere (husholdning/hytter).Gjennom avtale mellom Energi Norge og Forbrukertilsynet er det utarbeidet standardavtaler i 2007 for forbrukere både når det gjelder nettilknytning, nettleie og levering av kraft. I 2016 ble det utarbeidet ny standard kraftleveringsavtale som avløser tidligere standardavtale av 2007 for levering av kraft. I den nye kraftleveringsavtalen styrkes kundenes rettigheter på enkelte områder. Kraftleverandørene ble henstilt om å ta de nye standardvilkårene i bruk innen 1. januar 2017.

  1. Standard kraftleveringsavtale

    Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.

  2. Standard nettleieavtale

    Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)

  3. Standard tilknytningsavtale

    Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)