Standard kraftleveringsavtale

Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.