Personvernerklæring

Elklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig betaling av tvister mellom forbrukere og energiselskaper. Elklagenemnda tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke personopplysninger vi har om deg

Elklagenemnda registrerer personopplysninger i det elektroniske saks- og behandlingsarkivet. Med «personopplysninger» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere en person. Det kan også registreres sensitive personopplysninger, slik som for eksempel helseforhold. Det er etablert særlige trygghetstiltak og rutiner for sensitive og taushetsbelagte dokumenter og opplysninger.

Personopplysninger du har gitt oss vil gå frem av dokumentet vi utleverer til deg som har bedt om innsyn, eller til en næringsdrivende som vi har tatt saken opp til behandling.

Personvernreglene gir alle grunnleggende rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger i en virksomhet. De som har registrert personopplysninger i Elklagenemnda sitt saks- og behandlingssystem, har rett på innsyn i egne personopplysninger.

Opplysninger som typisk gis av deg

  • Kontaktinformasjon, som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer
  • Målepunktid
  • Kundenummer
  • Opplysninger om strømforbruk
  • Betalingsinformasjon, som kortnummer og betalingsmetode

Opplysninger som samles inn om deg

Ved å klage inn til Elklagenemnda, innhentes typisk opplysninger om ditt kundeforhold med energiselskapet, eksempelvis opplysninger om avtaleforholdet, forbrukshistorikk, avlesningsmetode og lignende.

Behandling av personopplysninger

Elklagenemnda mottar årlig muntlige og skriftlige henvendelser. Av statistiske årsaker, foretas en registrering av henvendelse.

Elklagenemnda registrer personopplysninger i sitt elektroniske saks- og behandlingsarkiv Sharepoint. Registrering av personopplysninger er nødvendig for å kunne fullføre behandling av saken.

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til

  1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
  2. For å behandle en klage. For dette bruker vi opplysninger om ditt kundeforhold med energiselskapet.
Behandlingsansvarlig

Elklagenemnda ved avtalepartene Energi Norge og Forbrukerrådet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Selv om flere oppgaver knyttet til behandling av en sak blir delegert under den daglige driften, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Arkivrutiner

Elklagenemnda plikter å følge arkivloven. Vi benytter Sharepoint som er et elektronisk arkiv- og saksbehandlersystem. Det registreres ulike opplysninger og dokumenter i Sharepoint. Korrespondanse i klagesakene arkiveres i Sharepoint og personopplysninger registreres og behandles som ledd i å oppfylle virksomhetens formål.

Opplysninger og dokumenter i saker og dokumenter som er lastet inn i Sharepoint slettes ikke i henhold til personvernreglene, men lagres i klagesaksbasen slik arkivloven krever.

Dine personvernrettigheter

Personvernreglene gir alle registrerte grunnleggende rettigheter knyttet til behandling av egne personopplysninger i en virksomhet. Blant annet vil de som har opplysninger registrert i Elklagenemnda sitt system, ha innsyn i egne personopplysninger. I tillegg har den enkelte krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil til enhver tid finne siste versjon av vår personvernerklæring på våre nettsider.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies for å gjøre det leggere å bruke elklagenemnda.no og personalisere visse deler av innholder.

En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din webleser. Cooken hjelper oss å holde orden på hvilken type innhold som har vært vist på våre nettsider.

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av elklagenemnda.no er beskyttet av åndsverkloven. Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående samtykke fra Elklagenemnda.

Elklagenemnda tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på elklagenemnda.no, eller som lenker eller henviser til Elklagenemnda.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til personvernerklæringen, kan du ta kontakt med Elklagenemnda. Du kan også henvende deg til om du vil be om innsyn eller sletting av opplysninger om deg selv.

Du kan bruke følgende kontaktinformasjon
Telefonnummer: 23 08 84 70
E-postadresse:
Adresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo