Slik klager du

Før en klagesak tas til behandling skal klageren ha forsøkt å løse saken direkte med motparten. Saken kan ellers avvises.

Saker Elklagenemnda behandler

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektronisk energi. Avtaler om tilknytning av forbrukerens elektriske installasjon til distribusjonsnettet behandles også. Når begge parter er enig i det, kan Elklagenemnda også behandle klager fra forbrukere som har levering av fjernvarme eller annen energi enn elektrisk energi.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Også andre kunder, herunder sameiere og borettslag, som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Vanlige spørsmål

Vi har samlet svar på spørsmål som ofte stilles til Elklagenemnda