Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

866 resultater

Type artikkel
Velg område
866 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-483 Klage vedrørende etterfakturering - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at den gamle måleren må ha vist feil forbruk. Klager påpekte at Hafslund ikke har kommet for å innhente avlesning eller tatt kontakt per telefon. Klager anførte at han ikke visste hvor måleren var plassert. Hafslund Nett AS anførte at klager har mottatt varsel om måleravlesning månedlig per e-post. Det har også blitt sendt e-post med purring om måleravlesning, og utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-427 Klage vedrørende etterfakturering - Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at det har vært forskjellige fakturabeløp hver måned, noe som skulle tilsi at avlesning ble foretatt. Klager anførte at selskapet burde ha sendt ut varsel om at det ikke oppnås kontakt med måleren og derfor bedt henne foreta en manuell avlesning frem til feilen ble rettet. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Repvåg Kraftlag SA viste til at det fremkom av fakturaene på anlegget at måleren ble maskinelt stipulert i deres system. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-421 Klage vedrørende etterfakturering - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han administrerer et studentkollektiv hvor han står som kontraktspart i en leieavtale med et utleieskap. Klager anførte at Hafslund ikke har gitt informasjon om at stipulert strømforbruk kunne gi slike utslag. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at var utstedt varsel om måleravlesninger månedlig per SMS, SMS med purring på måleravlesning, samt utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-417 Klage vedrørende etterfakturering - Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at kundeforholdet var til hennes mor og påpekte at hun selv aldri har vært kunde hos Nordmøre Energiverk AS. Nordmøre Energiverk AS viste til at det i forbindelse med avslutning av kundeforholdet ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite. Nordmøre Energiverk AS opprettholdt sitt krav. Nemnda hadde ikke innvendinger til selve etterbetalingskravet, men pekte på at rett debitor for kravet ikke er Line Hanssen, men hennes mors dødsbo. Klager ble derfor enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering - krav om tilgodebeløp - NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-367 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun avleste måleren en gang pr. år. Klager anførte at det er merkelig at selskapet ikke har jevnere oppfølgning av deres kunder. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 26.07.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-364 Klage vedrørende etterfakturering - Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klagerne krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klagerne hevdet at nettselskapet ikke har fulgt opp forpliktelsen i nettleieavtalen § 5-2 til å sørge for innhenting av målerstand minst én gang pr år. Klagerne påpekte at selskapet ikke har sendt ut et enkelt brev med påminnelse om måleravlesning. Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS opprettholdt sitt krav og viste til at det ble utstedt et velkomstbrev der det følger når måleravlesning skal innleveres. Klagerne ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-346 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. klager påpekte på at de ikke har fått påminnelse om måleravlesning i hele perioden. Klager anfører at hun ikke har hatt forutsetninger til å vite at deres kundeopplysninger hos selskapet var feil. Glitre Energi Nett AS viste til standardavtalen og hevdet at de har varslet klager tilstrekkelig. Glitre Energi Nett AS påpekte at klager også har blitt opplyst på alle sine fakturaer at hun ble fakturert etter et stipulert forbruk. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-325 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og mente at selskapet kunne tatt kontakt per telefon, SMS eller e-post. Klager anførte at han ikke krysset av for påminnelser per epost eller SMS, da det kunne være fordi han heller ville bli varslet per post. Norgesnett AS viste til at når en kunde tegner en eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning, enten via SMS eller på e-post. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.