Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

903 resultater

Type artikkel
Velg område
903 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 18-316 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – stenging – Ymber AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager anførte at de ikke har nektet Ymber AS tilgang til måleutstyret. Klager anførte at de ikke har misligholdt noen avtale eller unnlatt å betale regninger. Ymber AS anførte at måleren må byttes for å tilfredsstille de nye kravene til AMS-måler, samt for å unngå at Ymber AS skal ha to innsamlingssystem. Ymber AS hevdet at vilkårene for stenging var oppfylt. Ymber AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-120 Klage vedrørende strømbrudd - krav om dekning av utgifter til elektriker - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager viste til dokumentasjon fra elektriker og anførte at AMS-måleren ikke var montert korrekt opp mot jordfeilbryteren. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Lyse Elnett AS anførte at det ikke var registrert noen feil ved montering av ny måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-592 Klage vedrørende plassering av fordelingsskap - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager hevdet at det var inngått en muntlig avtale om at det ikke var nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav og anførte at det var gitt både muntlig og skriftlig avslag på dispensasjon fra krav i bransjenorm NEK 399 om plassering av utvendig målerskap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-095 Klage vedrørende fordelingsskap - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om dekning av utgifter til elektriker. Klager kontaktet Hafslund etter at han merket feil i boligens elektriske installasjon. Klager avviste fakturert krav for Hafslunds utrykning. Klager hevdet at montøren selv har haket av at arbeidet skal faktureres etter at han signerte skjemaet. Klager kontaktet igjen Hafslund etter at han merket feil i den elektriske installasjonen. Klager hevdet at han ble informert om at driftssentralen ikke hadde mannskap tilgjengelig og han derfor ble henvist til en elektriker. Klager krevde at forsikringsselskapet skulle få refundert utlegg for utrykning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-586 Klage vedrørende tilknytning - krav om erstatning - Fosen Nett AS

  Saken gjaldt tvist om vederlag ved vedlikehold av linjenettet. Klager krevde kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettsavtale. Klager hevdet at det er vanlig praksis at det gis støtte til veireparasjon når nettselskapene utfører vedlikehold av nettet på grunneiers eiendom. Fosen Nett AS avviste klagers krav. Fosen Nett AS viste til at de er villige til å betale bomavgift, men ikke til å inngå en særavtale for denne veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 16-235 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager anførte at målerstand ble avlest og nedskrevet i overtakelsesskjema og overtakelsesskjemaet ble videresendt megler. Klager hevdet at det må ha vært informasjonsfeil mellom megler og Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS viste til at klager meldte inn målerstand med ett siffer for lite ved opphør av kundeforholdet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-114 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han signerte et skjema fra installatør men at han ikke var klar over at han bestilte nytt inntak. Klager viste til at han ikke har mottatt noe form for varsel eller pålegg. Glitre Energi Nett AS påpekte at de ikke har hatt anledning til å registrere målerbytte før de mottok ferdigmelding fra installatør. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-117 Klage vedrørende avtale - krav om erstatning - Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for medgått tid. Klager anførte at feilinnmelding av klagers samboer har ført til at klager ble satt på ventestrøm hos nettselskapet samt mottok et bruddgebyr fra tidligere kraftleverandør. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS erkjente feilinnmelding og valgte å dekke bruddgebyret og de økte kostnadene i forbindelse med ventestrøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-134 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påperopte seg god tro. Klager hevdet at etterfakturert krav var feil. Glitre Energi Nett AS viste til at det var blitt utstedt gjentatte varsler om måleravlesning. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-337 Klage vedrørende AMS-måler - etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet er urimelig. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i fasen for implementering av AMS-målere har det vært målere som vanskeligere enn andre å oppnå kommunikasjon med. Klager ble enstemmig gitt medhold.