Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1116 resultater

Type artikkel
Velg område
1116 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-268 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Klager anførte at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm. Skagerak Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Skagerak Nett AS viste til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 19-804 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapets beregning av forbruket var feil. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. Skagerak Nett AS viste til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Skagerak Nett AS anførte at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antok derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-801 Klage vedrørende krav om erstatning – Ymber AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde forsikringens egenandel refundert. Klager hevdet at sikringsskapet ble ødelagt på grunn av overspenning i nettet. Klager anførte at nettselskapet var ansvarlig da det har vært en feil i nettet. Ymber AS anførte at det ikke har vært utført arbeid eller andre hendelser i det aktuelle tidsrommet som tilsa at de har forårsaket denne overspenningen. Ymber AS anførte at det er montert avledere i tilhørende nettstasjon for å beskytte anleggene mot atmosfæriske utladninger. Ymber AS viste til at de ikke har vært henvendelser fra andre kunder på samme trafokrets. Ymber AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-795 Klage vedrørende ettefakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert-forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han ikke har blitt varslet eller informert om at AMS-måler ikke fungerer som tilsiktet. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Tensio TN AS anførte at det var utstedt gjentatte varsler per SMS om måleravlesning i perioden det ikke var kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS viste til at merforbruket var et reelt forbruk og mente at klager må betale for dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-756 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matchet prisen og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager anførte at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Klager viste til avtalevilkårene og påpekte at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager anførte at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. Lærdal Energi AS har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 19-754 Klage vedrørende fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det var fakturert for mye i perioden fra 2007 og frem til målerbyttet og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må ha vært en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at nettselskapet ikke har kontrollert måleren eller sett hen til forbrukshistorikken. Elvia AS hevdet at det ikke var noe feil med tidligere fakturert forbruk. Elvia AS anførte at måleren ikke var en måler med kjente feil. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 19-676 Klage vedrørende uenighet om avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtale om produktet Strømkonto var ugyldig. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om kontoen og hevdet at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke. Klager anførte at det var tatt trekk i Strømkontoen uten at det var gitt beskjed. NorgesEnergi AS viste til at Strømkonto er en betalingsform som gir kundene anledning til å jevne ut strømkostnadene. NorgesEnergi AS anførte at klager ble informert i lydfilen om kreditt og rente. NorgesEnergi AS hevdet at de ikke har gjort feil eller opptrådt klanderverdig. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Sak: 19-644 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager påpekte at han ikke har hatt noen forutsetninger til å vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen på grunn av ombygging. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en ombygging av anlegget i 2007, og at feilkoblingen har oppstått da. Skagerak Nett AS har avskrevet forbruk utover 23.04.16 på grunn av lang saksbehandlingstid. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 19-640 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han ikke var blitt informert om at AMS-måleren ikke fungerte som tilsiktet og at det ikke var mulig for han å oppdage at det var en kommunikasjonsfeil. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til grafene av strømforbruket som fremgikk av utsendte fakturaer og påpekte at grafene viste et betydelig avvik på forbruket. Lyse Elnett AS mente at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket og at klager ikke har vært i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.