Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

840 resultater

Type artikkel
Velg område
840 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-085 Klage vedrørende feil på måler – tilbakebetaling – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling etter feil på måler. Klager viste til at måler ble byttet etter at måleren viste høyt forbruk. Klager hevdet å ha dokumentert og sannsynliggjort at forbruket har vært lavere. Klager hevdet å ha et tilgodebeløp. Troms Kraft Nett AS viste til at deres måleteknikere avgjorde etter en visuell kontroll at det kunne være et begynnende tilfelle av en såkalt rusemåler. Troms Kraft Nett AS mente at klager ikke har sannsynliggjort at forbruket har vært lavere enn det som var skjønnsmessig beregnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 16-348 Klage vedrørende anleggsbidrag – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager avviste å betale mer enn det første aksepterte pristilbudet på anleggsbidraget. Klager sa at det ikke var tilkommet endringer ut over det som var prosjektert. Agder Energi Nett AS viste til at det i første tilbud er tatt forbehold om endringsordre, alminnelig prisregulering og andre forhold som kan påvirke kostnadene. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er av den mening at innklagede kunne ha gitt en mer spesifisert detaljert faktura. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 16-253 Klage vedrørende kundebehandling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt kundebehandling. Klager har fremsatt flere ulike krav. Klager krevde for det første at Hafslund startet på null fra saken var avgjort i nemnda, samt at alle feilaktige fakturaer og eposter ble frafalt. For det andre krevde klager kr. 2 800 for medgått tid og ekstraarbeid. For det tredje krevde klager at Hafslund bedret sine rutiner og innførte et feilkontrollsystem. Hafslund viste til at alle forhold var avklart med klager og at det kun gjensto et krav om kompensasjon for tidsbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-174 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager ønsket svar på hvordan Oslo kraft AS kan foreta leverandørbytte uten hans samtykke. Klager hevdet at det ikke var inngått noen avtale med Oslo Kraft AS. Oslo kraft AS viste til at de har gått igjennom saken og grunnet beløpets størrelse har de valgt å frafalle kravet. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 5. Vedtak

  Sak: 17-173 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til nytt stereoanlegg dekket. Klager hevdet at steroanlegget ble ødelagt etter strømbrudd. Klager viste til at det var feil i Hafslund Nett AS sitt fordelingsskap. Klager mente at det var urimelig at de skulle bli påført kostnader for en feil på et fordelingsskap som Hafslund er ansvarlig for. Hafslund Nett AS viste til at strømbruddet skyldtes at det var en brent fase i fordelingsskapet til klagers stikkledning. Hafslund Nett AS viste til at de har refundert utgifter til elektriker. Hafslund Nett AS viste til at ved erstatningssaker bruker de samme regler som forsikringsselskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-164 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke var opplyst noe om bindingstid eller bruddgebyr i etterkant av bestilling. Klager hevdet at hun var innenfor angrefristen og mente at angrefristen må gjelde fra man mottar produktet og får bekreftelse på kundeforholdet. Akraft viste til at det tok tid med registrering da avtalen ble bestilt i klagers navn og hos netteieren var av avtalen i samboerens navn. Akraft viste til at det fakturerte kravet består av et bruddgebyr samt forbruk for den aktive perioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-153 Klage vedrørende jordfeilbryter – krav om dekning av utgifter til elektriker – Alta Kraftlag SA

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Subsidiært krevde klager at han skulle få deler av utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at jordfeilbryteren startet å pipe etter målerbytte. Klager hevdet at det foreligger en mangel. Alta Kraftlag SA hevdet at mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Alta Kraftlag SA påberopte seg god tro. Alta Kraftlag SA avviste klagers krav. Nemnda anbefaler at klager får dekket én og en halv time av elektrikers arbeid samt for bytte av jordfeilbryter, skjønnsmessig fastsatt til kr. 3000 inkludert mva. Klager enstemmig gitt delvis medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-060 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning som følge av jordfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at de over en lengre periode har slitt med stadig tilbakevendende jordfeil. Klager mente at de er en uskyldig tredjepart som ikke har noen forutsetning for å kunne vurdere hvorfor en slik jordfeil oppstår. Hafslund Nett AS viste til at det var konstatert jordfeil hos en annen nettkunde i klagers nabolag. Hafslund Nett AS hevdet at jordfeilen var utenfor deres kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-037 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at det ikke var rimelig at det var fakturert for forbruk for 6 år tilbake i tid. Klager påberopte seg god tro. Høland og Setskog Elverk SA påpekte at det ikke var registrert noen måleravlesning. Høland Setskog Elverk SA hevdet at de har fulgt opp og gitt den informasjon som forventes av selskapet. Høland Setskog Elverk SA opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at merforbruket fordeles over perioden 14.03.10 til 01.11.16, og at alt forbruk med forfall før den 22.01.14 avskrives som foreldet. Resterende merforbruk fordeles over perioden 22.01.14 til 01.11.16 og beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-086 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at Hafslund har fakturert ham for det samme forbruket sommer som vinter og mente at det ikke kunne være korrekt. Hafslund Nett AS viste til at det var feilaktig registrert årsforbruk til 0. Dette medførte at klager løpende ble fakturert for 0 forbruk. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.