Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

902 resultater

Type artikkel
Velg område
902 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-556 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at måleren ble byttet i 2014 og hevdet at målerstanden på ny måler da ble satt til 3 000 kWh i stedet for å starte på 0. Klager hevdet at etterfakturert krav var urettmessig. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke ble foretatt målerbytte i 2014. Agder Energi Nett AS hevdet at det målte forbruket ikke var et urimelig høyt forbruk på et år. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-546 Klage vedrørende etterfakturering - Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter målerbytte. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager bestred måleravlesningen som var gjort ved målerbyttet. Klager mente at det var en rimelig tvil om fakturert forbruk var korrekt. Troms Kraft Nett AS påpekte at målerbyttet var dokumentert med bilder av gammel måler før den ble tatt ned og med bilde av ny måler. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-542 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble installert en strømmåler som en del av et prøveprosjekt hos Mørenett AS. Klager anførte at han ble informert om at det var en fjernavlesningsmåler og påpekte at det var årsaken til at målerstand ikke ble avlest. Mørenett AS viste til at deres krav var for energi brukt av klager i hans bolig. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-528 Klage vedrørende fakturering - Nordvest Nett AS

  Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og fakturering. Klager avviste fakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påpekte at han ikke har vært bruker av anlegget. Klager viste til leieavtale i leilighetskomplekset og påpekte at det fulgte av leieavtalen at leier tegner eget abonnement. Nordvest Nett AS viste til at det er utleier som må holde oversikt over hvem som skal stå som abonnent på en utleieleilighet. Nordvest Nett AS anførte at de ikke hadde noen grunn til å forstå at dette abonnementet ikke skulle stå på klager. Nordvest Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-515 Klage vedrørende fakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun ikke har mottatt påminnelse om måleravlesning per SMS eller brev. Klager påberopte seg god tro. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at hun ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 30.10.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-508 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at hun ikke har fått informasjon om hvordan måleravlesning skal foretas. Klager anførte at etterfakturert krav er huseierens ansvar, ikke hennes. TrønderEnergi Nett AS påpekte at det er sendt jevnlige påminnelser om måleravlesning på SMS. TrønderEnergi Nett AS viste også til at det opplyses på alle fakturaer at det er viktig å kontrollere avregningsperioder og målerstander, og at det er viktig å lese av måleren for å få korrekt faktura. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-483 Klage vedrørende etterfakturering - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at den gamle måleren må ha vist feil forbruk. Klager påpekte at Hafslund ikke har kommet for å innhente avlesning eller tatt kontakt per telefon. Klager anførte at han ikke visste hvor måleren var plassert. Hafslund Nett AS anførte at klager har mottatt varsel om måleravlesning månedlig per e-post. Det har også blitt sendt e-post med purring om måleravlesning, og utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-427 Klage vedrørende etterfakturering - Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at det har vært forskjellige fakturabeløp hver måned, noe som skulle tilsi at avlesning ble foretatt. Klager anførte at selskapet burde ha sendt ut varsel om at det ikke oppnås kontakt med måleren og derfor bedt henne foreta en manuell avlesning frem til feilen ble rettet. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Repvåg Kraftlag SA viste til at det fremkom av fakturaene på anlegget at måleren ble maskinelt stipulert i deres system. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-421 Klage vedrørende etterfakturering - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han administrerer et studentkollektiv hvor han står som kontraktspart i en leieavtale med et utleieskap. Klager anførte at Hafslund ikke har gitt informasjon om at stipulert strømforbruk kunne gi slike utslag. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at var utstedt varsel om måleravlesninger månedlig per SMS, SMS med purring på måleravlesning, samt utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-417 Klage vedrørende etterfakturering - Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at kundeforholdet var til hennes mor og påpekte at hun selv aldri har vært kunde hos Nordmøre Energiverk AS. Nordmøre Energiverk AS viste til at det i forbindelse med avslutning av kundeforholdet ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite. Nordmøre Energiverk AS opprettholdt sitt krav. Nemnda hadde ikke innvendinger til selve etterbetalingskravet, men pekte på at rett debitor for kravet ikke er Line Hanssen, men hennes mors dødsbo. Klager ble derfor enstemmig gitt medhold.