Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

948 resultater

Type artikkel
Velg område
948 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 18-096 Klage vedrørende avtale – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Akraft AS var ugyldig og krevde at han skulle bli satt på spotprisavtale. Klager viste til at det ikke var bindingstid når han bestilte avtalen. Akraft AS pekte på at klager i e-posten ble anbefalt videre avtaletid etter prøvestrømsperioden. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-070 Klage vedrørende avtale – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår. Klager krevde at Fortum Markets AS beregnet forbruket i henhold til avtale om eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevdet at han hadde et tilgodebeløp på kr. 5 792. Klager anførte at selskapets varsel om prisendring ikke er tilstrekkelig. Fortum Markets AS anførte at prisendringer er varslet via flere fakturaer. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 18-069 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at Agva Kraft AS aksepterte fastprisavtale i 12 måneder. Klager stilte spørsmål ved at det ble foretatt en kredittsjekk etter at han mottok en ordrebekreftelse via tjenesteleverandøren om at alt var i orden. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at det fremgår tydelig av vilkårene at det foretas en kredittvurdering av nye kunder. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-042 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. Klager anførte at GNP Energy AS opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at klager ble informert om avtalen og avtalevilkår via SMS-bekreftelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-025 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at måleren er Skageraks eiendom, og at det er Skagerak som har ansvar for at måleren måler riktig. Klager mente at det var høyst sannsynlig at det var Skagerak som har utført en feilkobling ved installasjon av AMS-måleren. Skagerak Nett AS viste til at tilkoblinger som utføres ved målerbytte blir gjennomført med samme oppkobling som den frakoblede, dermed videreføres en allerede innført feilkoblede målerledninger. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-046 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mante at det var urimelig at han skal ha hatt så høyt forbruk på 3 måneder. Klager stilte spørsmål ved selskapets beregning av kravet. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til at klagers har avlest feil målerstand og dette har resultert i at klager mottok et tilgodebeløp. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-314 Klage vedrørende plassering av antenne – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt plassering av antenne ved målerbytte. Klager krevde at Agder Energi Nett AS dekket kostnadene knyttet til flytting av antenne til AMS-måler. Klager hevdet at han ikke hadde mulighet til å påvirke lokaliseringen av antennen. Klager krevde erstatning for at Agder Energi Nett AS ikke hadde varslet om ekspropriasjon av veggareal. Agder Energi Nett AS anførte at klager var informert om ekstern antenne og hadde anledning til å fremlegge bemerkning om plassering. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-207 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at NorgesEnergi AS sender en sluttfaktura på forbrukt strøm, inkludert kr. 500, samt at NorgesEnergi AS trekker fakturakravene fra inkassoselskapet. Klager hevdet at han ble lurt av selgeren til NorgesEnergi AS og at NorgesEnergi AS ikke har overholdt inngått avtale. NorgesEnergi AS beklaget at klager følte seg lurt og anførte at det er klagers ansvar å vite om han har en avtaleperiode pågående hos en annen strømleverandør. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at klager kan gå i fra avtalen uten plikt til å betale bruddgebyr.

 9. Vedtak

  Sak: 18-197 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at det avgjørende for at hun godtok avtalen var tilbud om fast strømpris på 29 øre den første måneden og gratis strøm for den andre måneden. Klager stiller spørsmål ved prisøkningen. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. GNP Energy AS viste til at salget var gjennomgått og at alt har blitt informert korrekt i henhold til avtale og avtalevilkår via SMS. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-194 Klage vedrørende strømutkobling – krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med planlagt strømutkobling. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hovedkretskortet på utedelen av varmepumpa ble ødelagt etter strømutkobling. Klager påpekte at servicemannen bekreftet at varmepumpen ble ødelagt på grunn av arbeidet på strømnettet. Hafslund Nett AS viste til at det ble varslet om strømutkobling i utstedt SMS. Hafslund Nett AS hevdet at det ikke har vært noen mangel ved ytelsen og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.