Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

840 resultater

Type artikkel
Velg område
840 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-367 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun avleste måleren en gang pr. år. Klager anførte at det er merkelig at selskapet ikke har jevnere oppfølgning av deres kunder. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 26.07.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 2. Vedtak

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 3. Vedtak

  Sak: 17-325 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og mente at selskapet kunne tatt kontakt per telefon, SMS eller e-post. Klager anførte at han ikke krysset av for påminnelser per epost eller SMS, da det kunne være fordi han heller ville bli varslet per post. Norgesnett AS viste til at når en kunde tegner en eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning, enten via SMS eller på e-post. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-279 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har fått noen påminnelse om måleravlesning. Klager mente at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. TrønderEnergi Nett AS viste til at det følger av alle deres fakturaer at avregningsperioden og målerstander bør kontrolleres og at det er viktig å lese av måleren for å få en korrekt faktura. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet 25 % av merforbruket som ikke er foreldet. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-137 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager sa at det er avlest et siffer for lite i den tro at siste siffer var et desimaltall. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til "min side" hos hennes kraftleverandør og påpekte at det følger der at VOKKS har avlest målerstand. VOKKS Nett AS viste til innsendt bilde av den gamle måleren og påpekte at det ikke var desimaltall på måleren. VOKKS Nett AS kunne ikke forstå at det finnes noen saklig grunn for å hevde at siste siffer skal befinne seg bak noe komma, og dermed skulle kunne strykes. Nemnda mente at VOKKS hadde grunnlag for etterfaktureringen, men at det var gjort feil ved måten kravet er beregnet på. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.

 6. Vedtak

  Sak: 17-226 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til bytte og installasjon av komfyrvakt dekket. Klager hevdet at komfyrvakten ble ødelagt etter målerbytte. Klager pekte på at det har vært strømbrudd tidligere uten at det har påvirket komfyrvakten. Klager viste til at Hafslund opplyste henne om at de ville dekke utgiftene dersom komfyrvakten ble ødelagt på grunn av målerbyttet. Hafslund viste til at det ikke er registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres montør, og hevdet at arbeidet er i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund avviser klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-233 Klage vedrørende fakturering – Hjartdal Elverk AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk. Klager hevdet at det har blitt fakturert for mye og krevde dette tilbakebetalt med morarenter. Klager anførte at selv om hovedmåler og seriemåler viser det samme forbruket, så er dette ikke noe bevis for at strømmålingene i 2015 var korrekt. Hjartdal Elverk AS viste til at det ble foretatt seriemåling og måleren ble kontrollert av MeterTech AS og funnet i orden. Hjartdal Elverk AS mente at ikke noen grunn til å gi noen refusjon og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-306 Klage vedrørende fakturering – NTE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og fakturering. Klager avviste et så høyt fakturert forbruk. Klager krevde at gebyret for kontroll av måler ble refundert. Klager anførte at det fakturerte forbruket over et par måneder tilsvarer nesten det samme forbruket som har vært de siste 3 årene. Klager hevdet at det var en feil som har oppstått og mente at NTE ikke har sannsynliggjort at det ikke var en midlertidig feil på nettet. Klager mente at NTE som eier av nettet må ta ansvar også for periodiske feil på nettet, uavhengig av kontrollmålinger i ettertid. NTE Nett AS viste til seriekontrollmålingen og anførte at forbruket blir riktig målt. NTE Nett AS hevdet at det er installasjonseier sitt ansvar hvordan forbruket er brukt, og at det er utenfor netteiers kontrollsfære. NTE Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-374 Klage vedrørende skade etter trefall - krav om utgifter til elektriker – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter trefall. Klager krevde dekket utgifter til elektriker. Klager viste til at trefallet førte til at inntaksledningen til husveggen og innføringsvernet ble skadet. Klager hevdet at Agder Energi Nett AS ikke hadde ryddet linjen godt nok for trær. Agder Energi Nett AS hevdet at treet stod utenfor ryddebeltet som Agder Energi Nett AS er pliktig til å rydde. Agder Energi Nett AS viste til at linjen ble ryddet sist i 2015. Agder Energi Nett AS avviste klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-090 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse og påstått feil ved måleren. Klager hevdet at det må ha vært feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager krevde tilbakebetalt det som er fakturert for mye. Klager hevdet at selskapet innrømmet feil, men at de ikke vil ta konsekvensene av feilen. Agder Energi Nett AS viste til at måleren ved første øyekast så ut til å være defekt, men ved kontroll av måleren viste kalibreringsrapporten at måleren målte riktig på alle testede punkter. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.