Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

902 resultater

Type artikkel
Velg område
902 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-429 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til nytt hjemmekinoanlegg dekket. Klager anførte at anlegget ikke tålte at strømmen ble utkoblet og koblet til gjentatte ganger. Lyse Elnett AS viste til at det var et ordinært målerbytte der strømmen var koblet fra under utførelse og koblet til igjen etter utført arbeid. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng. Lyse Elnett AS avviste klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-402 Klage vedrørende fakturering og dekning av utgifter til utrykning - Norgesnett AS

  Saken gjaldt fakturering og dekning av utgifter til utrykning. Klager hevdet at hun betalte for mye nettleie og at hun ble belastet med hyttenaboen sitt forbruk. Klager avviste fakturert krav til utrykning. Norgesnett AS anførte at de gikk igjennom vanlig prosedyre med å spørre om sikringene var sjekket og om jordfeilbryteren kunne være slått av, samt at ved internfeil ville klager bli fakturert for utrykningen. Klager hevdet at det må ha vært en feilkobling på grunn av arbeid ved hytten. Norgesnett AS viste til at da montøren ankom hytten så var alle sikringene slått av. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-383 Klage vedrørende målerbytte - krav om dekning av utgifter til elektriker - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte. Klager hevdet at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager hevdet at montøren bekreftet at skaden var påført på grunn av deres arbeid. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Hafslund Nett AS viste til at hovedsikringen var defekt. Hafslund Nett AS hevdet at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-336 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter lynnedslag. Klager krevde utgifter til ny oppvaskmaskin og reparasjon av stekeovn dekket. Klager anførte at Agder Energi Nett AS bør kunne stilles til ansvar fordi det må kunne forventes et tilstrekkelig godt overstrømsvern slik at forbrukere ikke risikerer slike uforutsette skader og utgifter. Klager hevdet at hendelsen var innenfor selskapets kontroll. Agder Energi Nett AS viste til standardavtalen og hevdet at skadene var utenfor deres kontroll. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-307 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler - Krav om erstatning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter installasjon av AMS-måler. Klager krevde erstatning for påførte kostnader, og tort og svie, begrunnet blant annet i at installasjon av AMS-måler har påført henne ekstra kostnader for reise og livsopphold. Hafslund Nett AS anførte at klager ikke var påført ekstra kostnader eller at det forelå annet grunnlag for ytterligere erstatning enn det som har blitt tilbudt. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-611 Klage vedrørende tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff - Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling i forbindelse med feil tariff. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden 1992 til 2017. Klager viste til at det ble oppdaget i forbindelse med målerbytte at han var registrert med feil hovedsikring. Klager viste til at det ikke har blitt foretatt noen endringer på det elektriske anlegget siden overtakelse i 1992. Klager mente at Eidsiva Nett AS burde ha oppdaget feilen ved målerbytte i 2009. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-001 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager påpekte at måleren er 21 år gammel. Klager avviste etterfakturert krav. Mørenett AS viste til at den målertypen som har som har stått på anlegget ble sjekket i 2005 via stikkprøve, med godkjent resultat. Mørenett AS påpekte at det ikke ble utstedt påminnelse i en periode på grunn av omlegging av deres KIS systemer. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-616 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at Agder Energi Nett AS burde ha oppdaget tidligere at hun ikke ble fjernavlest og dermed varslet henne. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS viste til klager opplevde problemer med anlegget, og kommunikasjonen med terminalen ble derfor deaktivert. Nemnda var delt i synet på om klager hadde vært i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-597 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende. Klager hevdet at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet. Skagerak tilbakeviste klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviste klagers anførsel om god tro. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-576 Klage vedrørende etterfakturering - BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved hvem som har registrert inn mobilnummeret hans hos BKK Nett AS. Klager påpekte at han ikke har mottatt noen påminnelse om måleravlesning. BKK Nett AS viste til at mobilnummeret til klager er registrert på 1881 og påpekte at det var til dette mobilnummeret BKK Nett AS har sendt gjentatte varsler og purringer om måleravlesning. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Nemnda anbefaler at merforbruket fordeles over feilperioden ut fra Justert Innmatingsprofil eller andre egnede objektive kriterier. Deretter avskrives alt med forfall før 28.12.14 som foreldet. Resterende merforbruk fordeles over perioden 28.12.14 til 28.12.17 og beregnes på nytt etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode. Deretter reduseres kravet med 25 % fordi nettselskapet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp plikten til å innhente målerstand i nettleieavtalens § 5-2. Klager ble enstemmig gitt medhold.