Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

989 resultater

Type artikkel
Velg område
989 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-378 Klage vedrørende fakturering – Varanger Kraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at det er fakturert for mye og krevde tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at han tok kontakt med selskapet like etter målerbytte for å forsikre seg at måleren ikke ble kassert. Klager mente at selskapet ikke har gjort nok for å finne frem den gamle måleren. Varanger Kraft Nett AS viste til at måleren ble kassert, slik at det ikke var mulig å få måleren kontrollert. Varanger Kraft Nett AS hevdet at sannsynligheten for feilmålinger var svært liten. Varanger Kraft Nett AS hevdet at faktureringen var rettmessig og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering, Ansvarsforhold

  Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-223 Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av forsikringens egenandel – Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter feil i lavspentnett. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at hans musikkanlegg ble ødelagt etter feilen i lavspentnettet. Klager anførte at denne svikten i strømforsyningen kom brått på uten forvarsel, og at det dermed ikke var noen mulighet til å forhindre skaden. Kragerø Energi AS viste til at feilen klager var berørt av var et sikringsbrudd i en fase som følge av stor last i lavspentnettet. Kragerø Energi AS anførte at ved tidspunktet for hendelsen, så har ikke Kragerø Energi AS hatt pågående arbeid eller hendelser som skulle tilsi at de kunne varslet klager. Kragerø Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-186 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager mente at det ikke kan stemme at det var brukt så mye strøm. Klager viste til at manglende måleravlesninger skyldes at hytten ofte står ubrukt. Klager hevdet at det har vært strømbrudd, og sier at var skader på kjøkkengulvet, kjøleskap og fryser. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte som skyldes manglende avlesninger. Skagerak Nett AS anførte at de har ansvar for strøm inn til hytta, og har ingen mulighet til å se hvilke apparater som bruker strøm. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-185  Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til rørlegger – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager hevdet at strømbruddet førte til frostskader. Klager anførte at dersom nettselskapet hadde tatt kontakt umiddelbart etter strømbruddet, så kunne skaden ha vært forhindret. Klager viste til at strømbruddet skyldtes arbeidet som ble utført med strømforsyningen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til at en defekt kabel inn til klagers nabohytte ble feilrettet. Dette førte til at klagers jordfeilbryter hadde slått seg ut og klagers hytte ble strømløst. Agder Energi Nett AS hevdet at de ikke har kontroll på egenskapene til jordfeilbryterne i boligene og dette er kundens ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering, Stenging / gjenåpning av strøm

  Sak reg.nr: 18-092  Klage vedrørende stenging og feilfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt inngåelse av nettleieavtale, feilfakturering og stenging. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det aldri har blitt varslet om stenging og hevdet stengingene var urettmessig. Klager anførte at hun ikke på noe tidspunkt har blitt varslet om feil i eierforhold eller om pliktlevering av strøm. Klager viste til at hun har bestilt strømavtale fra ny leverandør, men på grunn av feil hos Hafslund Nett AS, ble bestillingen avvist og måtte gjøres på nytt. Klager anførte at det har vært manglende kommunikasjon samt informasjon og dermed urettmessig fakturering. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at klager ble registrert med feil nett tariff, og det var årsaken til at bestillingen av strømavtale ikke gikk igjennom. Hafslund Nett AS har tilbudt en kompensasjon for tidsaspektet knyttet til stenging og manglende informasjon knyttet til kreditering av faktura og tilbakebetaling av fakturert krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-218  Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ble avregnet dobbelt for forbruket, ut fra at samme forbruk for samme periode gjentar seg på neste faktura. Det samme gjaldt målerstand. Klager pekte også på at det har vært en del krediteringer som han ikke klarer å forstå. Klager krevde at fakturaene krediteres og at det opprettes nye korrekte fakturaer. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at årsaken til kreditering var målerbytte. Fjordkraft AS viste til at det var sendt klager en oversikt over krediteringer og krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 18-766 Klage vedrørende overspenning – Kvinnherad Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde at Kvinnherad Energi AS dekket utgifter til elektriker for utskifting av overspenningsvernet hos hytteeierne. Klager anførte at det er den som har forårsaket overspenning som er ansvarlig for utgiftene. Kvinnherad Energi AS avviste klagers krav. Kvinnherad Energi AS viste til at de loggførte hendelsene som oppsto skyldtes ytre påvirkninger av vær og vind. Kvinnherad Energi AS anførte at det ikke er netteiers ansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-507 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager stilte spørsmål til hvorfor strømforbruket har blitt høyere etter at AMS-måleren ble installert. Klager viste til det historiske forbruksmønsteret og anførte at forbruket har økt med 70 % etter at AMS-måleren ble installert. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS viste til at klager ble stipulert fordi det ikke ble oppnådd kontakt med den nye måleren. BKK Nett AS viste til at det er avtalt med klager at det vil bli montert kontrollmåler i serie med eksisterende strømmåler. BKK Nett AS anførte at dersom måleren viser feil, vil BKK Nett AS bytte måler og korrigere det økonomiske oppgjøret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-685 Klage vedrørende etterfakturering – Dalane Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert nettleie. Klager avviste fakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager viste til at han har efaktura og at han har betalt fakturaene fortløpende i den tro at alt skulle være i orden. Dalane Nett AS opprettholdt sitt krav. Dalane Nett AS anførte at det følger av fakturaen at det kun ble fakturert for kraft og mente at klager burde ha reagert på dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.