Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

948 resultater

Type artikkel
Velg område
948 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 18-411 Klage vedrørende krav om erstatning – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Krevde utgifter til ny vaskemaskin dekket. Klager hevdet at vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det ikke ble varslet før utkobling. Klager hevdet at skaden kunne vært unngått dersom de hadde blitt varslet. TrønderEnergi Nett AS viste til at det ble gjennomført en utkobling av strømforsyningen da hovedsikringen skulle byttes. TrønderEnergi Nett AS beklager dersom klager ikke fikk varsel, men fastholdt at det ikke kunne være en årsakssammenheng mellom deres utkobling av strømforsyningen og skade på klagers vaskemaskin. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-365 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning - Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter gjentatte ut- og innkoblinger av strømforsyningen. Klager hevdet at ansvaret ligger hos selskapet da varmepumper ikke er konstruert for slike ekstreme ut- og innkoblinger. Norgesnett AS avviste erstatningsansvar. Norgesnett AS viste til at det var feil i linjenettet som berørte 1000 kunder. Norgesnett AS anførte at det har vært ut- og innkobling av strømforsyningen og dette var noe utstyr må forvente å tåle. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-330 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at det er nyrestaurert bryggerhus. Klager hevdet at det aldri har vært en halvering av forbruk. Klager hevdet at kravet var uberettiget. Klager pekte på at de som kunde ikke kan gå inn i et sikringsskap for å lete etter feil. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i anlegget ved målerbytte. Det var byttet om på 2 faser som tilsier at 1/3 av forbruket. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på en halvering av avregnet forbruk og strømkostnader etter målerbytte i 2002. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-295 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig og viste til forbrukshistorikk på ny og gammel måler. Agder Energi Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte på grunn av manglende avlesninger. Agder Energi Nett AS hevdet at etterfakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-161 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at fakturert forbruk etter målerbyttet var feil og krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det ikke var riktig at hun har hatt en økning i strømforbruket. Klager mente at det var urimelig at hun skal påkoste kontrollmåling. Hafslund Nett AS viste til historisk forbruk og hevdet at historisk forbruk på den nye måleren er identisk med tidligere forbruk. Hafslund Nett AS hevdet at registrert forbruk er korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-394 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjaldt frem til 09.03.19. Klager anførte at selskapet ikke kan endre på vilkårene frem til bindingstiden var over. Klager hevdet at prisøkningen var et brudd på en gjensidig forpliktelse. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-231 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved selskapets anførsel om at han burde oppdaget feilkoblingen da feilkoblingen var gjort 15-20 før overtakelse. Klager mente at han ikke skal belastes for en feil som er gjort før han overtok boligen. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke kan ha vært i god tro til et spesielt lavt forbruk i en såpass stor bolig. Skagerak Nett AS viste til forbruksdata og mente at en observant kunde burde reagert på en sterk reduksjon i fakturabeløp knyttet til avregningen for boligen sammenlignet med avregningsfakturaene til tidligere bolig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-188 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det ikke forelå forhold som tilsa at de hadde grunn for, eller burde hatt grunn for, å forstå at de ikke ble fakturert for all strømleveranse. Klager hevdet at de ikke var kjent med verken måleren eller manglende fakturering. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til at ved registrering ble det lagt inn feil tariff, noe som medførte feil i fakturagrunnlaget. Det ble ikke sendt faktura til klager i perioden fra mai 2015 til januar 2017. Lyse Elnett AS mener at sameiet burde være kjent med at det var ett målepunkt for fellesstrøm for hver av de tre blokkene i sameiet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 18-112 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet av vaskemaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager hevdet at Skagerak Nett AS var ansvarlig. Skagerak Nett AS avviste klagers krav. Skagerak Nett ASviste til at det var feil i linjenettet som førte til 9 strømbrudd. Skagerak Nett AS anførte at det ikke har vært registrert noe uvanlig som tilsier at det skulle ødelegge elektrisk utstyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-099 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at feilen startet hos selskapet. Klager hevdet at selskapet registrerte feil målerstand, og at selskapets stipulering har vært for lav. Klager viste til at selskapet er ansvarlig for at målerstand blir avlest minst en gang i kalenderåret. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS anførte at det ville blitt oppdaget at stipuleringen hadde vært for lav dersom klager hadde respondert på oppfordringene om å lese av målere. BKK Nett AS viste til at kundeavlesningen ble registrert via telefon og det derfor ikke kan bevises hvem om har gjort en feil. BKK Nett AS besluttet å ta dette tapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.