Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

837 resultater

Type artikkel
Velg område
837 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-364 Klage vedrørende etterfakturering – Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klagerne krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klagerne hevdet at nettselskapet ikke har fulgt opp forpliktelsen i nettleieavtalen § 5-2 til å sørge for innhenting av målerstand minst én gang pr år. Klagerne påpekte at selskapet ikke har sendt ut et enkelt brev med påminnelse om måleravlesning. Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS opprettholdt sitt krav og viste til at det ble utstedt et velkomstbrev der det følger når måleravlesning skal innleveres. Klagerne ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-024 Klage vedrørende fakturering – Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at nettselskapet hadde endret nettleien uten varsel i 2016 og 2017, og krevde at selskapet pålegges å endre rutiner for varsling av prisøkning. Klager krevde også at han ble fakturert etter tidligere gjeldende tariff frem til 11.02.17. Klager reagerte på at Vesterålskraft nett AS økte nettleien ved to anledninger uten noen form for varsel om nettleieøkning. Vesterålskraft Nett AS viste til at de annonserer endringer i nettleien på selskapets nettside. Vesterålskraft Nett AS avviste krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-011 Klage vedrørende fakturering – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at selskapet ikke har varslet i god tid om økning av månedlig innbetaling. Trondheim Kraft AS viste til at klager i deler av perioden har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Trondheim Kraft AS viste til at de startet med gjennomfakturering. Dette medførte økning i det jevne månedlige beløpet kunden skulle betale til kraftleverandør, fordi det nå også skulle dekke nettleie. Trondheim Kraft AS opprettholdt kravet sitt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-483 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at den gamle måleren må ha vist feil forbruk. Klager påpekte at Hafslund ikke har kommet for å innhente avlesning eller tatt kontakt per telefon. Klager anførte at han ikke visste hvor måleren var plassert. Hafslund Nett AS anførte at klager har mottatt varsel om måleravlesning månedlig per e-post. Det har også blitt sendt e-post med purring om måleravlesning, og utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-421 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han administrerer et studentkollektiv hvor han står som kontraktspart i en leieavtale med et utleieskap. Klager anførte at Hafslund ikke har gitt informasjon om at stipulert strømforbruk kunne gi slike utslag. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at var utstedt varsel om måleravlesninger månedlig per SMS, SMS med purring på måleravlesning, samt utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering – krav om tilgodebeløp – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-383 Klage vedrørende målerbytte – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte. Klager hevdet at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager hevdet at montøren bekreftet at skaden var påført på grunn av deres arbeid. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Hafslund Nett AS viste til at hovedsikringen var defekt. Hafslund Nett AS hevdet at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-367 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun avleste måleren en gang pr. år. Klager anførte at det er merkelig at selskapet ikke har jevnere oppfølgning av deres kunder. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 26.07.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 9. Vedtak

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 10. Vedtak

  Sak: 17-325 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og mente at selskapet kunne tatt kontakt per telefon, SMS eller e-post. Klager anførte at han ikke krysset av for påminnelser per epost eller SMS, da det kunne være fordi han heller ville bli varslet per post. Norgesnett AS viste til at når en kunde tegner en eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning, enten via SMS eller på e-post. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.