Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

902 resultater

Type artikkel
Velg område
902 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-416 Klage vedrørende stenging/gjenåpning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter stenging/gjenåpning av anlegg. Klager hevdet at stengingen ikke var rettmessig. Klager mente at det ikke var tatt nok hensyn til at det var manglende betalingsevne og ikke manglende betalingsvilje ved vurderingen av stengingen. Klager krevde å få slettet krav om stenge- og gjenåpningsgebyr på kr 3 000, og erstatning for ødelagte matvarer. Klager krevde også at han kompenseres for belastningen saken har medført. Hafslund Nett AS oppretthold sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at det ble utstedt betalingsoppfordring før det ble utstedt stengevarsel. Hafslund har valgt å tilby klager å få slettet stenge- og gjenåpningsgebyret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-045 Klage vedrørende fremføring av distribusjonsnett - varsling - VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fremføring av lavspentstolpe. Klagerne krevde at lavspentstolpen ble fjernet, og at tomta ble tilbakeført til sin opprinnelige stand. Klagerne har anført at de ikke har fått mulighet til å uttale seg før arbeidet ble gjennomført. VOKKS Nett AS erkjente at det ble gjort en feil, da eierne av tomta ikke ble varslet på forhånd. VOKKS Nett AS har fremlagt forslag til løsning. Etter nemndas syn har nettselskapet brutt varslingsplikten. Nemnda anser VOKKS Nett sitt forlikstilbud for å være rimelig. Klagerne ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 18-074 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til ny dekoder dekket. Klager hevdet at dekoderen ble ødelagt etter målerbytte. Klager anførte at etter målerbytte var det en feilmelding, slik at montøren måtte utføre arbeidet igjen. Lyse Elnett AS viste til at det var et ordinært målerbytte der strømmen i huset ble koblet ut og inn ett par ganger. Lyse Elnett AS påpekte at elektrisk utstyr må tåle at strømmen blir slått av og på. Lyse Elnett AS avviser klagers erstatningskrav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-073 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker - Glitre Energi AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager viste til at det har vært tre hendelser hvor det var problemer med det elektriske anlegget. Klager hevdet at det har vært et brudd på inntakskabelen grunnet dårlig utført skjøtearbeider med påfølgende jordingsfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Glitre Energi AS viste til at feil på den elektriske installasjonen ved de to første hendelsene skyldes forhold som hører til klagers installasjon. Glitre Energi AS har erkjent ansvar for den siste hendelsen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-007 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt erstatning for ødelagte matvarer etter målerbytte. Klager stilte spørsmål ved at det ikke var blitt informert om dato for målerbytte, samt at det ikke var blitt informert om følgeskader som kan oppstå ved et målerbytte. Klager krevde erstatning for ødelagte matvarer. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevdet at arbeidet var i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund Nett AS påpekte at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-002 Klage vedrørende målerbytte - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til nytt styringspanel til gulvvarme og utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at styringspanel til gulvvarmen ble ødelagt etter målerbyttet. Klager påpekte at trafoen til gulvvarmen har tålt utallige vanlige strømbrudd gjennom årene. Hafslund Nett AS viste til at det ikke var registrert noen feil ved montasjen av ny måler fra deres utfører, og hevdet at arbeidet var i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer. Hafslund Nett AS anførte at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-583 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Norgesnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med utkobling. Klager krevde utgifter til reparasjon av en datamaskin dekket. Klager påpekte at det ble bekreftet at det elektriske utstyret ble ødelagt på grunn av strømbruddet. Norgesnett AS viste til at Hafslund Nett AS fikk vernutkobling i sitt regionalnett som medførte at flere av Norgesnett AS sine kunder ble strømløse. Norgesnett AS avviste klagers krav om erstatning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-580 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt dekning av utgifter til utrykning. Klager påpekte at det var feil på selskapets anlegg og mente derfor at han ikke skulle stilles ansvarlig. Klager avviste fakturert krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at kortslutningen på klagers interne anlegg var den direkte årsaken til at deres sikringer kortsluttet. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-529 Klage vedrørende strømbrudd - krav om erstatning - Nordlandsnett AS

  Saken gjaldt dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd. Klager hevdet at Nordlandsnett AS er ansvarlig da strømbruddet skyldtes feil i deres nett. Klager anførte at utstyret ville tålt et vanlig strømbrudd og mente at det var sannsynlig at det har vært for høy spenning i nettet som følge av strømbruddet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Nordlandsnett AS avviste klagers krav. Nordlandsnett AS viste til deres nettovervåkning og påpekte at det ikke var forhold som var i strid med kvalitetskravene i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-430 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler - Krav om erstatning - Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

  Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde at NEAS måtte dekke klagers merkostnader til bortfall av bruk av landstedet for 15 døgn. Klager krevde også at advokatutgifter ble dekket. Klager hevdet at NEAS er ansvarlig for skader/avvikssituasjoner som måtte oppstå ved installasjon av AMS. NEAS hevdet at det er gitt et rettferdig økonomisk oppgjør. NEAS avviste klagers krav om advokatutgifter. NEAS mente at 3 døgns kompensasjon a 1500 kr var tilstrekkelig kompensasjon. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.