Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

840 resultater

Type artikkel
Velg område
840 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-420 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble inngått avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager anførte at informasjon om avtalen ble sendt i etterkant av avtaleinngåelsen til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelse mottok klager avtalevilkårene hvorav det var informert om endringene i månedsbeløp ved avtalen Strømkonto. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-417 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at kundeforholdet var til hennes mor og påpekte at hun selv aldri har vært kunde hos Nordmøre Energiverk AS. Nordmøre Energiverk AS viste til at det i forbindelse med avslutning av kundeforholdet ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite. Nordmøre Energiverk AS opprettholdt sitt krav. Nemnda hadde ikke innvendinger til selve etterbetalingskravet, men pekte på at rett debitor for kravet ikke er Line Hanssen, men hennes mors dødsbo. Klager ble derfor enstemmig gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-416 Klage vedrørende stenging/gjenåpning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning etter stenging/gjenåpning av anlegg. Klager hevdet at stengingen ikke var rettmessig. Klager mente at det ikke var tatt nok hensyn til at det var manglende betalingsevne og ikke manglende betalingsvilje ved vurderingen av stengingen. Klager krevde å få slettet krav om stenge- og gjenåpningsgebyr på kr 3 000, og erstatning for ødelagte matvarer. Klager krevde også at han kompenseres for belastningen saken har medført. Hafslund Nett AS oppretthold sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at det ble utstedt betalingsoppfordring før det ble utstedt stengevarsel. Hafslund har valgt å tilby klager å få slettet stenge- og gjenåpningsgebyret. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-364 Klage vedrørende etterfakturering – Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klagerne krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klagerne hevdet at nettselskapet ikke har fulgt opp forpliktelsen i nettleieavtalen § 5-2 til å sørge for innhenting av målerstand minst én gang pr år. Klagerne påpekte at selskapet ikke har sendt ut et enkelt brev med påminnelse om måleravlesning. Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS opprettholdt sitt krav og viste til at det ble utstedt et velkomstbrev der det følger når måleravlesning skal innleveres. Klagerne ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-024 Klage vedrørende fakturering – Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at nettselskapet hadde endret nettleien uten varsel i 2016 og 2017, og krevde at selskapet pålegges å endre rutiner for varsling av prisøkning. Klager krevde også at han ble fakturert etter tidligere gjeldende tariff frem til 11.02.17. Klager reagerte på at Vesterålskraft nett AS økte nettleien ved to anledninger uten noen form for varsel om nettleieøkning. Vesterålskraft Nett AS viste til at de annonserer endringer i nettleien på selskapets nettside. Vesterålskraft Nett AS avviste krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-011 Klage vedrørende fakturering – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at selskapet ikke har varslet i god tid om økning av månedlig innbetaling. Trondheim Kraft AS viste til at klager i deler av perioden har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Trondheim Kraft AS viste til at de startet med gjennomfakturering. Dette medførte økning i det jevne månedlige beløpet kunden skulle betale til kraftleverandør, fordi det nå også skulle dekke nettleie. Trondheim Kraft AS opprettholdt kravet sitt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-483 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at den gamle måleren må ha vist feil forbruk. Klager påpekte at Hafslund ikke har kommet for å innhente avlesning eller tatt kontakt per telefon. Klager anførte at han ikke visste hvor måleren var plassert. Hafslund Nett AS anførte at klager har mottatt varsel om måleravlesning månedlig per e-post. Det har også blitt sendt e-post med purring om måleravlesning, og utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-421 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han administrerer et studentkollektiv hvor han står som kontraktspart i en leieavtale med et utleieskap. Klager anførte at Hafslund ikke har gitt informasjon om at stipulert strømforbruk kunne gi slike utslag. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at var utstedt varsel om måleravlesninger månedlig per SMS, SMS med purring på måleravlesning, samt utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering – krav om tilgodebeløp – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-383 Klage vedrørende målerbytte – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte. Klager hevdet at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager hevdet at montøren bekreftet at skaden var påført på grunn av deres arbeid. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Hafslund Nett AS viste til at hovedsikringen var defekt. Hafslund Nett AS hevdet at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.