Om Elklagenemnda

Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med energiselskap menes nettselskap og kraftleverandører.

Saksbehandling

Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skiftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner. Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Slik klager du

Klager til Elklagenemnda må sendes skriftlig

Kontakt oss

Telefon:
23 08 84 70

Postadresse:
Elklagenemnda
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

E-post:
elklage@elklage.no