Om Elklagenemnda

Nemnda behandler klager som springer ut av kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere. Med 'energiselskap' menes nettselskap og kraftleverandører.

Saksbehandling

Saksbehandlingen i nemnda er basert på skriftlig dokumentasjon. Når du sender inn klagen din via vår klageportal, er det viktig at du legger ved alle relevante opplysninger. Nemnda foretar ikke befaringer og det avhøres ikke vitner.

Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Send inn din klage her

For øvrige henvendelser som ikke gjelder din klage:

Kontakt oss

Telefon:
23 08 84 70

Postadresse:
Elklagenemnda
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

E-post: