Nemndsavtalen

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Energi Norge og Forbrukerrådet. Som en følge av godkjenningsloven og tilhørende forskrift som har ikrafttredelse 1. juli 2016, har partene inngått ny avtale og vedtekter. KS Bedrift har som tidligere tiltrådt avtalen. Elklagenemnda ble godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016.

 1. 2021

  I 2021 mottok sekretariatet totalt 920 skriftlige henvendelser (i 2020var antallet 593). 145 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2020 og 210 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2021.

 2. Energiselskap tilknyttet Elklagenemnda

  Her kan du se hvilke nettselskap og strømleverandører som er tilknyttet avtalen med Elklagenemnda per 26.08.22

 3. Nemndsavtalen 2016

  Avtale og vedtekter for klagenemnda i strømavtaleforhold, Elklagenemnda.

 4. Standard kraftleveringsavtale

  Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.

 5. Standard nettleieavtale

  Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)

 6. Standard tilknytningsavtale

  Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)