Avtale og vedtekter for Elklagenemnda

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Fornybar Norge, Samfunnsbedriftene Energi og Forbrukerrådet. Den 24. oktober 2023 ble det inngått ny avtale og vedtekter. Disse trådte i kraft den 15. desember ved godkjenning fra Barne- og familiedepartementet.

 1. 2021

  I 2021 mottok sekretariatet totalt 920 skriftlige henvendelser (i 2020 var antallet 593). 145 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2020 og 210 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og ble viderebehandlet i 2021.

 2. Elklagenemndas avtale og vedtekter

  Elklagenemndas avtale og vedtekter er fastsatt i samsvar med forskrift om klageorganer for forbrukersaker og godkjent av Barne- og familiedepartementet i henhold til godkjenningsloven. Avtale og vedtekter trådte i kraft den 15. desember 2023.

 3. Energiselskap tilknyttet Elklagenemnda

  Her kan du se hvilke nettselskap og kraftleverandører som er tilknyttet Elklagenemnda per 26. oktober 2023.

 4. Fornybar Norges standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder

  Dette er Fornybar Norges standardavtale for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder, sist oppdatert i 2021. Merk at det er nettleieavtalen fra 2007 som er gjeldende for deg som nettkunde.

 5. Standard kraftleveringsavtale

  Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.

 6. Standard nettleieavtale

  Standardavtalen er fra 2007. Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.