Nemndsavtalen

Elklagenemnda er opprettet etter avtale mellom Fornybar Norge og Forbrukerrådet. Som en følge av godkjenningsloven og tilhørende forskrift med ikrafttredelse 1. juli 2016, ble det i 2016 inngått ny avtale og vedtekter mellom partene. Samfunnsbedriftene tiltrådte også denne avtalen. Elklagenemnda ble godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet 1. juli 2016.

 1. 2021

  I 2021 mottok sekretariatet totalt 920 skriftlige henvendelser (i 2020 var antallet 593). 145 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2020 og 210 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og ble viderebehandlet i 2021.

 2. Energiselskap tilknyttet Elklagenemnda

  Her kan du se hvilke nettselskap og kraftleverandører som er tilknyttet Elklagenemnda per 26. oktober 2023.

 3. Standard kraftleveringsavtale

  Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.

 4. Standard nettleieavtale

  Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)

 5. Standard tilknytningsavtale

  Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)