I 2021 mottok sekretariatet totalt 920 skriftlige henvendelser (i 2020 var antallet 593). 145 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2020 og 210 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og ble viderebehandlet i 2021.

Last ned årsmeldingen