Årsmeldinger for Elklagenemnda

Årsmeldingene inneholder sammendrag av nemndas saker 2002 - 2015, og statistikk over antall klager, kategorisering av klagene og oversikt over i hvilken grad klager gis medhold.