Årsmeldinger for Elklagenemnda

Årsmeldingene inneholder sammendrag og statistikk over sakene som har kommet inn til Elklagenemnda i løpet av året. I årsmeldingen finner du oversikt over antallet innkomne klager og utfall i sakene samt en kategorisering av klagene basert på sakstype.