Vedtak

Her finner du vedtak i avsluttede saker som er blitt behandlet i Elklagenemnda. Nemnda behandler hver klagesak konkret og treffer vedtak med grunnlag i gjeldende rett. Representantenes syn fremgår av vedtakets forenklede begrunnelse. Vedtakene er ikke rettslig bindende.