Klagebehandling for strømkunder

Send inn din klage her: Klageregistrering (elklagenemnda.no)

Grunnet stor pågang må det påregnes lengre saksbehandlingstid. Klikk her for nærmere informasjon om saksgangen.

Elklagenemnda er et privat tvisteløsningsorgan som behandler klager fra private forbrukere mot energiselskap. Som 'energiselskap' regnes nettselskap og kraftleverandører.

Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved avgjørelser som gir klageren helt eller delvis medhold, skal energiselskapet gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen 30 dager dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Årsmelding 2022

Alle saken som ble behandlet i Elklagenemnda i 2022 er samlet i årsmeldingen.