Innhold

Klagebehandling for strømkunder

Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelser / vedtak som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandør gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Årsmelding 2019

Alle saken som ble behandlet i Elklagenemnda i 2019 er samlet i årsmeldingen.