Klagebehandling for strømkunder

Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelser / vedtak som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandør gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Det er noe lenger svartid på henvendelser til Elklagenemnda for tiden grunnet stor pågang.

Ta kontakt med oss på e-post elklage@elklage.no så svarer vi så snart vi har anledning.

Årsmelding 2020

Alle saken som ble behandlet i Elklagenemnda i 2020 er samlet i årsmeldingen.