Innhold

Klagebehandling for strømkunder

Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelser / vedtak som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandør gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.