Klagebehandling for strømkunder

Det er noe lenger svartid på henvendelser til Elklagenemnda for tiden grunnet stor pågang.

Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelser / vedtak som gir klageren helt eller delvis medhold, skal strømleverandør gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Årsmelding 2022

Alle saken som ble behandlet i Elklagenemnda i 2022 er samlet i årsmeldingen.