Klagebehandling for strømkunder

Send inn din klage her: Klageregistrering (elklagenemnda.no)

Det er for tiden noe lenger svartid på henvendelser til Elklagenemnda. Dette er grunnet stor pågang og innføring av nytt saksbehandlingssystem. 

Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Ved avgjørelser som gir klageren helt eller delvis medhold, skal energiselskapet gi begrunnet melding til klageren og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Årsmelding 2022

Alle saken som ble behandlet i Elklagenemnda i 2022 er samlet i årsmeldingen.