Når er vedtaket mitt klart?

Grunnet stor sakspågang de senere årene har Elklagenemnda dessverre en forlenget saksbehandlingstid. Vi beklager ulempene dette medfører.

Når du sender inn din klage til oss, mottas den i sekretariatet. Sekretariatets saksbehandlere veileder deg og innhenter alle relevante saksopplysninger som nemnda trenger for å treffe en avgjørelse i saken. Når saken anses tilstrekkelig opplyst, plasseres den i køen for muntlig nemndsbehandling. Du får beskjed når det er din tur til å få saken din realitetsbehandlet. Nemnda avholder hyppige nemndsmøter og behandler en stor mengde saker per møte.

Når saken din er muntlig behandlet, utformes et skriftlig vedtak basert på representantenes vurderinger. Vedtaket utformes individuelt i hver sak basert på gjeldende rett. Grunnet den økte sakspågangen må det dessverre påregnes lang tid før skriftlig vedtak foreligger.

I vårt elektroniske saksbehandlingssystem får du oversikt over hvor i saksbehandlingsprosessen saken din befinner seg. Du får meddelt vedtaket i saksbehandlingssystemet når det er klart. Vedtaket vil også deles i anonymisert form her.