Vil du vite mer om strøm og energi?

Her finner du lenker til informasjon fra ulike nettsteder for deg som strømkunde.

Enova

Har informasjon om hvordan du kan spare strøm. Visste du at Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. De støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Se smarte tips på enova.no

Energihuset

Med programmet "Din Enøkbolig" kan du beregne hva som er normal energibruk for din bolig, og sammenlikne med ditt virkelige forbruk. Du kan også legge inn ulike enøktiltak og få en pekepinn på hvordan tiltakene vil påvirke energibruken. Gå til Energihuset her.

Klageveileder for strøm

Forbrukerrådets klageveilder dersom du har problemer med netteier eller strømleverandør. Les mer på forbrukerrådet.no

Lovdata Online

Denne nettjenesten har mer enn 50.000 uttalelser og vedtak fra nemnder og råd. Alle vedtak i Elklagenemnda fra 2007 finnes her. Denne tjenesten fra Lovdata forutsetter abonnement.

NVEs forbrukersider

Her kan du se hvem som gjør hva i kraftmarkedet, og du finner svarene på de vanligste spørsmålene omkring strøm og nettleie. Les mer på nve.no

Nymåler

Alle strømkunder får installert nye strømmålere innen 1. januar 2019. Her kan du lese om hvorfor du får ny måler, hvordan målerbyttet skjer, hvordan måleren fungerer og om personvern og sikkerhet. Sjekk ut nettstedet nymåler.no

Strømguiden

Syns du strøm er vanskelig? Vil du bli en smartere strømkunde? Energi Norge har vi samlet nyttig informasjon når du skal navigere i strømmarkedet. Les mer på strømguiden.no