Standard nettleieavtale

Standardavtalen er fra 2007. Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.