Elklagenemndas avtale og vedtekter

Elklagenemndas avtale og vedtekter er fastsatt i samsvar med forskrift om klageorganer for forbrukersaker og godkjent av Barne- og familiedepartementet i henhold til godkjenningsloven. Avtale og vedtekter trådte i kraft den 15. desember 2023.