Nemndsavtalen 2016

Avtale og vedtekter for klagenemnda i strømavtaleforhold, Elklagenemnda.

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker.