Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1489 resultater

Type artikkel
Velg område
1489 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-744  Klage knyttet til avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager bestred gebyr som følge av manglende opprettelse av AvtaleGiro. Han anførte at han aldri hadde samtykket til opprettelse av AvtaleGiro som betingelse for å unngå gebyr, og mente at det måtte anses tilstrekkelig at han hadde inngått avtale om eFaktura. Han viste til at eFaktura og AvtaleGiro vanligvis likestilles og at det måtte opplyses om dersom det skulle gjøres unntak fra dette utgangspunktet. Agva Kraft AS fastholdt at det gjaldt et vilkår om opprettelse av AvtaleGiro for å unngå gebyr etter avtalen og hevdet at det fremkom tilstrekkelig klart i avtalens vilkår og i markedsføringen av avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-650 Klage over etterfakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturering av levert kraft basert på endrede målerverdier. Klager bestred etterbetalingskravet med grunnlag i aktsom god tro. Hun hevdet at hun ikke hadde hatt noen forutsetning for å oppdage feilen ved strømmåleren og at hun dermed ikke kunne belastes for tilleggsbetalingskravet. Selskapet opprettholdt kravet og viste til at det var beregnet på grunnlag av levert og forbrukt kraft. Selskapet understreket at klager var avregnet korrekt basert på verdier fra Elhub og at klager ikke kunne fristilles fra sin betalingsforpliktelse etter avtalen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 22-440 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr.  Klager anførte at hun bor i Trondheim hvor prisene ligger på 20 til 40 øre/kWh og påpekte at hun ble fakturert dobbelt av det andre i samme område ble fakturert. Klager hevdet at krav om bruddgebyr var urimelig da selskapet har brutt avtalen med lovnad om rimelig strøm. Bærum Energiomsetning AS anførte at det var strømleveranse til klager fra 26.07.21 til 02.02.22. Bærum Energiomsetning AS anførte at avtalen har 12 måneders bindingstid. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.     Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2.   Historikk: 15.09.21 – Avtale inngås ved uanmodet telefonsalg. 02.02.22 – Klager ber om avslutning av leveransen. Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr.

 4. Sak: 22-496 Klage på avtale– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ble inngått avtale med Bærum Energiomsetning AS uten hans samtykke og at han ble presset til å akseptere tilbudet. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble inngått avtale med klager og strømleveransen startet fra 22.04.22 og opphørte 27.04.22. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt først fakturert krav, men har senere frafalt det. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 22-411 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at selskapet hadde opprettet et kundeforhold uten hans samtykke. Bærum Energiomsetning AS hevdet at det forholdt seg til inngått avtale. Selskapet anførte at det var 12 måneder bindingstid i avtalen. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2. Historikk: 08.04.21 – Avtale inngås ved SMS etter uanmodet telefonsalg. 09.06.21 – Klager krever seg løst fra avtalen. Krav: Klager avviser fakturerte krav.

 6. Sak: 22-546 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS var ugyldig og avviste fakturert krav. Klager hevdet at hun ble lurt til å inngå en avtale med Bærum Energiomsetning AS. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått avtale med klager og strømleveransen startet 27.04.2022 og opphørte 29.04.2022. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale og påpekte at det var informert om det per SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 22-567 Klage på avtale – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at selskapet har presset hans kone til å akseptere avtalen. Klager hevdet at det var opprettet et kundeforhold uten samtykke. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale og påpekte at det var informert om gebyret per SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene.

 8. Sak: 22-598 Klage på avtale– Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var opprettet et kundeforhold uten hennes samtykke. Klager påpekte at avtalen var inngått med hennes datter og at kundeforholdet var opprettet uten hennes samtykke. Klager hevdet at avtalen var ugyldig og avviste derfor krav om bruddgebyr og levert strøm. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturert krav. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene.

 9. Sak: 22-352 Klage på avtale - Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at kravet om bruddgebyr var urimelig. Bærum Energiomsetning AS anførte at bruddgebyret var i henhold til inngått avtale og påpekte at det var informert om per SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Klager ble gitt medhold under dissens om rettsvirkningene. Bærum Energiomsetning AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter.     Saken gjelder uenighet om avtalevilkår.   Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 1-2. Historikk:   08.07.21 – Kundeforhold opprettet.   02.02.22 – Kundeforhold avsluttet.     Krav: Klager avviser krav om bruddgebyr.

 10. Sak: 22-635 Klage på etterfakturering– Barents Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om etterfakturert krav etter avregningsfeil. Klager har påberopt seg god tro. Klager anført at hun antok at faktureringen var i orden og at faktureringen har vært på samme nivå som hennes naboer. Klager hevdet at det var en stor svikt i selskapets systemer da feilen har gått over tid uten at selskapet har oppdaget dette. Barents Nett AS anførte at det i forbindelse med avregning ble avdekket at noen få kunder var registrert på en tariff som ikke var i bruk og kundene ble derfor ikke avregnet for energiledd. Barents Nett AS hevdet at det har handlet innenfor regelverket og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.