Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

948 resultater

Type artikkel
Velg område
948 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 18-158 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert sluttavregning. Klager viste til at hun hadde en avtale om fast lavpris per måned og mente at selskapet måtte forholde seg til det som var avtalt. Trondheim Kraft AS viste til at klager har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Dette innebærer at klager har betalt ett jevnt beløp per måned, beløpene settes ut i fra forventet årsforbruk. Trondheim Kraft AS viste til at beløpet ble oppjustert, da årsforbruket endret seg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-103 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav ble redusert til vanlig prisnivå for strømlevering med hjemmel i culpa. Klager påberopte foreldelsesreglene og en analogisk anvendelse av condictio indebeti. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Norgesnett AS anførte at de har levert en vare som er blitt brukt. Under dissens ble klager gitt delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterberegningskravet og at det kun etterberegnes for tre år.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-091 Klage vedrørende etterfakturering - Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun har fulgt anvisningene fra kundebehandleren i telefonhenvendelsene og at hun har sendt inn kundeavlesninger fortløpende. Haugaland Kraft AS anførte at de har til rutiner for å loggføre kundedialog og påpeker at de ikke kan finne noe i loggen om klagers henvendelser. Haugaland Kraft AS viste til at det ikke har vært noen historikk på måleren, slik at kundeavlesninger har blitt benyttet til fakturering. Haugaland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-062 Klage vedrørende måleutstyr – fakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved målerne og at han har betalt for mye. Klager krevde tilbakebetalt det som var fakturert for mye fra oppstart. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble satt opp kontrollmåler og det ble ikke funnet feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-600 Klage vedrørende etterfakturering - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager mente at det var urimelig at han skal belastes for en feil som hans far har gjort, samt en feil som Lyse Elnett burde ha oppdaget tidligere. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har hatt grunn til å oppdage at det var avlest feil målerstand. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-316 Klage vedrørende installasjon av AMS-måler – stenging – Ymber AS

  Saken gjaldt uenighet om installasjon av AMS-måler. Klager avviste at det var stengegrunnlag. Klager krevde å beholde den gamle måleren. Klager anførte at de ikke har nektet Ymber AS tilgang til måleutstyret. Klager anførte at de ikke har misligholdt noen avtale eller unnlatt å betale regninger. Ymber AS anførte at måleren må byttes for å tilfredsstille de nye kravene til AMS-måler, samt for å unngå at Ymber AS skal ha to innsamlingssystem. Ymber AS hevdet at vilkårene for stenging var oppfylt. Ymber AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-120 Klage vedrørende strømbrudd - krav om dekning av utgifter til elektriker - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager viste til dokumentasjon fra elektriker og anførte at AMS-måleren ikke var montert korrekt opp mot jordfeilbryteren. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Lyse Elnett AS anførte at det ikke var registrert noen feil ved montering av ny måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 17-592 Klage vedrørende plassering av fordelingsskap - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om plassering av fordelingsskap. Klager hevdet at det var inngått en muntlig avtale om at det ikke var nødvendig å søke om dispensasjon fra å montere utvendig målerskap. Hafslund Nett AS avviste klagers krav og anførte at det var gitt både muntlig og skriftlig avslag på dispensasjon fra krav i bransjenorm NEK 399 om plassering av utvendig målerskap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 17-095 Klage vedrørende fordelingsskap - krav om erstatning - Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om dekning av utgifter til elektriker. Klager kontaktet Hafslund etter at han merket feil i boligens elektriske installasjon. Klager avviste fakturert krav for Hafslunds utrykning. Klager hevdet at montøren selv har haket av at arbeidet skal faktureres etter at han signerte skjemaet. Klager kontaktet igjen Hafslund etter at han merket feil i den elektriske installasjonen. Klager hevdet at han ble informert om at driftssentralen ikke hadde mannskap tilgjengelig og han derfor ble henvist til en elektriker. Klager krevde at forsikringsselskapet skulle få refundert utlegg for utrykning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-586 Klage vedrørende tilknytning - krav om erstatning - Fosen Nett AS

  Saken gjaldt tvist om vederlag ved vedlikehold av linjenettet. Klager krevde kompensasjon for veireparasjon og at det opprettes en bruksrettsavtale. Klager hevdet at det er vanlig praksis at det gis støtte til veireparasjon når nettselskapene utfører vedlikehold av nettet på grunneiers eiendom. Fosen Nett AS avviste klagers krav. Fosen Nett AS viste til at de er villige til å betale bomavgift, men ikke til å inngå en særavtale for denne veien. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.