Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

840 resultater

Type artikkel
Velg område
840 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-066 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun ikke kan ha hatt så stort forbruk. Klager antok at hun hadde automatisk måler og avleste derfor ikke måleren. Lyse Elnett AS viste til at måleren er kontrollert og funnet i orden. Lyse Elnett AS viste til at klager må kontakte elektriker dersom klager mente at hun ble fakturert for feil måler. Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at Lyse Elnett AS foretar en ny beregning av etterbetalingskravet basert på 17 000 kWh årsforbruk. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 16-376 Klage vedrørende fakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og bruddgebyr. Klager avviste fakturert bruddgebyr. Klager viste til at avtalen var "et tilbud om gebyrfri periode på 12 måneder. Klager anførte at prisene som var oppgitt ikke var i overensstemmelse med de prisene som ble avtalt. Akraft AS pekte på at klager må via deres hjemmeside bekrefte avtalevilkår før bestilling. Akraft AS påpekte at ordrebekreftelsen er sendt klagers registrerte e-postadresse på bestillingstidspunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 16-259 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager bestilte strømavtale. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at det var avtalen Agva Variabel Online som var bestilt, men han ble fakturert etter avtalen Agva Flyt Online. Klager avviste fakturerte krav. Agva Kraft AS viste til at klager bestilte avtalen Agva Flyt Online. Agva Kraft AS viste til at prisene på avtalen kan variere og det er ingen bindingstid på avtalen. Agva Kraft AS hevdet at det ikke er noen feil fakturering av avtalen. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er etter en samlet vurdering kommet frem til at avtalevilkårene, når de ses i sammenheng med de mangelfulle opplysningene ved avtaleinngåelsen, er urimelige og kan settes til side etter avtaleloven § 36. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer han har mottatt til ordinære spotprisvilkår.

 4. Vedtak

  Sak: 16-095 Klage vedrørende strømmåler – fakturering – Eidefoss Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse. Klager hevdet at faktureringen har vært feil i 2015 og krevde tilbakebetalt det som var betalt for mye. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Eidefoss Nett AS viste til at måleren var testet to ganger og at den var sendt til Metertech. Ingen feil ble funnet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-087 Klage vedrørende etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager reagerte på at hun var blitt etterfakturert for et så høyt beløp. Klager trodde hun hadde automatisk måleravlesning. Klager mente at stipuleringen av overforbruket er så skjevt fordelt ved fordeling av foreldet/ikke-foreldet forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde også saksomkostninger dekket. TrønderEnergi Nett AS avdekket etterslepet ved en kundeavlesning. TrønderEnergi Nett AS viste til at det er nettområdets innmatingsprofil som legges til grunn for fordeling av forbruket. Nemnda er av den oppfatning at TrønderEnergi Nett AS må fordele det samlede ikke-fakturerte forbruket forholdsmessig på den perioden hvor partene er enige om at foreldelse har skjedd, og den perioden hvor etterbetalingskravet ikke er foreldet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-062 Klage vedrørende fakturering – LOS AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager reagerte på at han var blitt etterfakturert for et så høyt beløp for 2016. Klager hevdet at han har brukt mye mindre strøm enn tidligere. Klager avviste etterfakturert krav. LOS AS viste til forbrukshistorikken og hevdet at forbruksvariasjonen var innenfor normal variasjon over tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 17-045 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager anførte at de har tatt kontakt ved flere anledninger med Agder Energi Nett AS om det lave forbruket. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at kravet var urimelig og avviste det etterfakturert kravet. Agder Energi Nett AS påpekte at klager har avlest for få siffer. Agder Energi Nett AS viste til at de har sendt månedlig SMS, samt utstedt tre brev angående måleravlesninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak

  Sak: 16-395 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning ved jordfeil. Klager krevde at de siste to fakturene ble slettet. Klager krevde også dekket fullt eller delvis utlegg til elektriker. Klager viste til at det hadde vært flere strømbrudd. Klager hevdet at strømbruddene ikke kan ha kommet på grunn av høy kapasitans da strømbruddene fortsatte etter at de koblet ut den aktuelle kursen. Lyse Elnett AS hevdet at jordfeil i private elektriske installasjoner er utenfor nettselskapets kontroll, og hevdet derfor at Lyse Elnett AS ikke var erstatningsansvarlig. Lyse Elnett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 16-377 Klage vedrørende avtale – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager reagerte på selskapets varsling av endringer ved avtalen. Klager hevdet at han ikke har mottatt noe varsel om endring. Klager mente at avtalen ikke kan endres uten direkte varsel. Telinet Energi AS viste til sine særvilkår. Telinet Energi AS viste til at selskapet har endret til 2 ukers prisvarsel på alle sine avtaler fra 01.02.17. Nemnda bemerker at det kan reises kritikk mot Telinet Energi AS sin tidligere praksis på varsling av prisendringer på deres hjemmeside, men nemnda finner det ikke nødvendig da Telinet Energi AS har endret praksisen og nå følger varslingsreglene i den omforente standardavtalen. Klager har fått gjennomslag for sine økonomiske krav gjennom saksbehandlingen for nemnda, og ble enstemmig gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 16-368 Klage vedrørende fakturering – tilgodebeløp – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde forsinkelsesrenter, purregebyr, sakskostnader og porto. Klager viste til Telinet Energi AS sin beregning ved forskuddsfakturering og mente at det var urimelig høyt. Klager viser til at beløpet ble utbetalt etter at påkrav ble utstedt. Telinet Energi AS viste til at klager hadde et tilgodebeløp som ble utbetalt. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at klager har krav på forsinkelsesrenter og purregebyr.