Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

902 resultater

Type artikkel
Velg område
902 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering - krav om tilgodebeløp - NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-367 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun avleste måleren en gang pr. år. Klager anførte at det er merkelig at selskapet ikke har jevnere oppfølgning av deres kunder. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 26.07.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-364 Klage vedrørende etterfakturering - Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klagerne krevde at etterfakturert krav ble redusert med 50 %. Klagerne hevdet at nettselskapet ikke har fulgt opp forpliktelsen i nettleieavtalen § 5-2 til å sørge for innhenting av målerstand minst én gang pr år. Klagerne påpekte at selskapet ikke har sendt ut et enkelt brev med påminnelse om måleravlesning. Hurum Kraft AS og Hurum Energiverk AS opprettholdt sitt krav og viste til at det ble utstedt et velkomstbrev der det følger når måleravlesning skal innleveres. Klagerne ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-346 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. klager påpekte på at de ikke har fått påminnelse om måleravlesning i hele perioden. Klager anfører at hun ikke har hatt forutsetninger til å vite at deres kundeopplysninger hos selskapet var feil. Glitre Energi Nett AS viste til standardavtalen og hevdet at de har varslet klager tilstrekkelig. Glitre Energi Nett AS påpekte at klager også har blitt opplyst på alle sine fakturaer at hun ble fakturert etter et stipulert forbruk. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-325 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og mente at selskapet kunne tatt kontakt per telefon, SMS eller e-post. Klager anførte at han ikke krysset av for påminnelser per epost eller SMS, da det kunne være fordi han heller ville bli varslet per post. Norgesnett AS viste til at når en kunde tegner en eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning, enten via SMS eller på e-post. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

 7. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-279 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har fått noen påminnelse om måleravlesning. Klager mente at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. TrønderEnergi Nett AS viste til at det følger av alle deres fakturaer at avregningsperioden og målerstander bør kontrolleres og at det er viktig å lese av måleren for å få en korrekt faktura. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet 25 % av merforbruket som ikke er foreldet. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-252 Klage vedrørende etterfakturering etter målerbytte - Hammerfest Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter målerbytte. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han jevnlig mottok SMS om at målerstanden var avlest og antok derfor at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager fant det urimelig at han skal bli etterfakturert for 7 år. Hammerfest Energi AS opprettholdt sitt krav. Hammerfest Energi AS viste til at det var sendt ut påminnelse om måleravlesning per SMS ved hver avlesningsperiode. Hammerfest Energi AS viste til fakturaene før målerbyttet og påpekte at det fremgår at forbruket var stipulert. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 03.05.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-187 Klage vedrørende fakturert forbruk - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren. Lyse Elnett AS påpekte at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse Elnett AS viste til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-024 Klage vedrørende fakturering - Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at nettselskapet hadde endret nettleien uten varsel i 2016 og 2017, og krevde at selskapet pålegges å endre rutiner for varsling av prisøkning. Klager krevde også at han ble fakturert etter tidligere gjeldende tariff frem til 11.02.17. Klager reagerte på at Vesterålskraft nett AS økte nettleien ved to anledninger uten noen form for varsel om nettleieøkning. Vesterålskraft Nett AS viste til at de annonserer endringer i nettleien på selskapets nettside. Vesterålskraft Nett AS avviste krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.