Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid regnet fra det tidspunkt partene har avgitt sine uttalelser til saken er avsluttet, er 3-4 måneder.

Språk

Elklagenemnda mottar klager på norsk og engelsk. Klagebehandlingen foregår også på norsk og engelsk. Vedtak skrives kun på norsk, men med følgebrev på engelsk.

Trekke klagen?

Forbrukeren kan når som helst trekke saken fra klagebehandlingen.