Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Grunnet stor pågang må det dessverre påregnes lengre saksbehandlingstid enn vanlig. Saksbehandlingstiden beregnes fra det tidspunktet når saken anses tilstrekkelig opplyst til at nemnda kan ta stilling i den. Du kan lese mer om saksgangen i klagebehandlingen her.

Språk

Elklagenemnda mottar klager på norsk og engelsk og behandler klagene på norsk og engelsk. Vedtak som Elklagenemnda treffer skrives bare på norsk, men meddeles med følgebrev på engelsk ved behov.

Trekke klagen?

Forbruker kan når som helst trekke saken sin fra klagebehandlingen. Dersom du ønsker å slette saken din fra vår database, kan du be om dette i det elektroniske saksbehandlingssystemet.